Tratament pentru … AH1N1

Pivind în jurul nostru parcă mai mult ca oricând se vorbeşte despre boală. Parcă diagnosticele care spun cancer sunt tot mai frecvente acuma un alt stres este şi acesta AH1N1, şi atunci m-am gândit că cel mai bine este să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce ne spune El despre boală, cum trebuie să privească creştinul boala. Cu certitudine la toate problemele cu care ne confruntăm în aceste vremuri gasim răspuns la Cel care are toate răspunsurile, la Dumnezeu.

Relatările biblice referitoare la unele vindecări miraculoase ne dau asigurarea că Dumnezeu este interesat de starea bună a sănătăţii noastre şi demonstrează puterea Sa de a vindeca. Aceste vindecări miraculoase L-au glorificat pe Dumnezeu.

Toată autoritatea şi puterea asupra Diavolului şi bolilor a fost dată fiecărui ucenic al lui Hristos „Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă” (Matei 10.1)

Întrucât Domnul Isus a spus : „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu sunteţi în adevăr ucenicii Mei” (Ioan 8.31) acest verset se aplică şi pentru noi astăzi numai dacă rămânem activi în Cuvântul lui Dumnezeu.

„… ori şi cine cere, capătă…” această promisiune este pentru toţi bolnavii. Lucrarea de vindecare a fost dată tuturor celor ce cred Evanghelia, ori practică Cuvântul. „Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.” (Marcu 16.17-18)

Isus nu a trimis pe nimeni niciodată să predice Evanghelia fără vindecarea bolnavilor. El a spus: „În oricare cetate veţi intra … să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo …” (Luca 10.8-9) Isus ne-a promis că va continua aceste lucrări ale Sale prin credincioşi tot timpul cât El este cu Tatăl pentru că El spune: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea pentru că Eu mă duc la Tatăl.” (Ioan 14.12) Toate acestea includ şi vindecarea bolnavilor.

Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează, de asemenea să cultivăm o mentalitate sănătoasă care ne poate favoriza sănătatea fizică „o inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor” (Prov. 14.30); „O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.” (Prov.17.22)

Trebuie să ascultăm de El, să credem în El şi să fim cu luare aminte la noi înşine pentru a fi sănătoşi. Sănătatea naturală şi spirituală sunt darurile lui Dumnezeu, comoara cea mai preţioasă pe care trebuie s-o păstrăm cu toată grija şi atenţia.

Miracolul vindecării este chiar în gura ta! Citeşte cu voce tare pentru tine Isaia.53 şi vei vedea rezultatul.