Unde ţi-ai petrecut sărbătorile?

Astăzi este o zi superbă de sărbătoare o zi în care fiecare dintre noi încercăm să fim mai deosebiţi că în alte zile, ducem daruri la cei dragi, sau poate ne vizităm prietenii şi din toate pe care le facem in această zi de crăciun vreau să desprind o întrebare, o întrebare legitimă şi anume unde ţi-ai petrecut sărbătorile? Vreau să vedem căteva locuri de poposire, unde am putea să ne petrecem sărbătorile şi cred că fiecare dintre noi ne regăsim în unul dintre aceste locuri.

Primul loc unde am putut sărbători crăciunul a fost împreună cu magii în răsărit, acolo în răsărit era steaua, în răsărit era semnul dar lipsea ceva esenţial, lipsea pruncul.

Al doilea loc ar fi putut fi palatul lui Irod. „A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască hristosul „În Betleemul din Iudea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin proorocul: „şi tu Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.” Matei 2.4-6 În palatul lui Irod erau preoţii, la palatul lui Irod se ţineau slujbele, la palatul lui Irod se cunoţteau proorociile (sulurile sfinte), da lipsea pruncul. Se pune întrebarea oare astăzi cum este?

Al treilea loc unde se pot petrece sărbătorile este casa de poăposire. În casa de poposire era mâncare bună, erau discuţii. în casa de poposire era bucurie unii nu se mai întâlnise-ră de multă vreme, poate Iosif a încercat să le explice cine este maria şi cine avea să se nască, dar nu doreau să primească vestea cea bună a lui Iosif. Şi astăzi  multe case au fost doar case de poposire, „Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece, şi L-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.” Luca 2.7

Al patru-lea loc unde poţi petrece sărbătorile este este câmpia Betleemului, aici îngerii acompaniază naşterea Domnului Isus, „în ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor…” Luca 2.8-9 În câmpia Betleemului era o atmosferă de sărbătoatre, acolo în câmpie era o atmosferă înălţătoare, un cor îngeresc cânta, dar acolo nu era pruncul şi păstorii nu s-au mulţumit doar cu cântări frumoase, mesaje frumoase, ei au vrut pruncul.

Şi un ultim loc unde am putea petrece sărcătoarea crăciunului este în casa unde este pruncul, aici s-au simţit bine păstorii, aici au venit magii, aici nu erau preoţi dar puteau să fie, nu era un cor dar putea să fie, în schimb era ceva foarte important era pruncul Isus, „au intrat în casă au văzut Pruncul cu Maria mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ, şi I s-au închinat…” Matei 2.11

Revin la întrebarea de la început tu unde ţi-ai petrecut sărbătorile? hai să alegem să-L lăsăm pe pruncul născut acum 2000 de ani în ieslea din Betleem să se nască şi în inimile noastre şi astfel să avem tot timpul pe cel sărbătorit cu noi. Este cel mai frumos dar pe care putem să-l primim pe Emanuel „Dumnezeu cu noi!”