Un CEC în alb…

M-am gândit ce bine este să şti că în vremurile astea de criză ai pe cineva care îţi poate oferi o garanţie sau poate să pună o vorbă buună pentru tine la o bancă atunci când vrei să accesezi un credit. În cele ce urmează aş vrea să vedem ceva deosebit pentru fiecare dintre noi, o ofertă din partea lui Dumnezeu, un CEC ÎN ALB.

Domnul Isus spunea: „Adevărat, adevărat vă spun că, cine crede în Mine va face şi el lucrurile pe care le fac Eu, … şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face pentru ca Tatăl sp fie proslăvit în Fiul.” Ioan 14.12-13

Cuvintele „orice veţi cere”, este CEC-ul în alb, cuvintele „în Numele Meu” reprezintă semnătura Domnului Isus. Banca Binecuvântărilor onorează orice CEC care are semnătura aceasta. CEC-ul în alb este una din cele mai  minunate lucrări ale lui Dumnezeu prin care ni se dau posibilităţi nelimitate pentru lucrarea sfântă.

Vreau să subliniez un lucru CEC-ul în alb nu poate fi complectat cu lucruri materiale, ci cu lucruri spirituale, cu lucruri care privesc lucrarea Evangheliei în general. Lucrurile materiale se dau din oficiu, „pe deasupra”, cum spune Domnul Isus în predica de pe munte „…toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6.33, fiindcă Cel care a dat viaţa, asigură şi întreţinerea ei, cele spirituale le primim numai după rugăciunea făcută cu credinţă.

Cum putem folorsi CEC-ul în alb? Putem trece pe el numele celor care nu-L cunosc pe Domnul Isus ca Mântuitor personal şi să ne rugăm zilnic pentru ei, pe nume pentru că Dumnezeu a dat nume la toate creaturile, Dumnezeu cheamă pe nume (Isaia 40.26).

Haide-ţi în fiecare dimineaţă să complectăm acest CEC în alb prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru cei care sunt pierduţi în lumea aceasta, şi dacă poate te simţi decumpănit în acţiunile tale, vreau să-ţi spun că avem o asigurare minunată din partea lui Dumnezeu, „Mă veţi căuta şi mă veţi găsi, dacă mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi...” Ieremia 29.13-14a trebuie să stăruim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune si atunci vom obţine ceea ce cerem de la El.

Îmi închipui cum Dumnezeu în fiecare zi, de fiecare cdată când cei 24 de bătrâni îi prezintă potirele de aur  în care se află rugăciunile sfinţilor se uită să vadă dacă mi-am complectat şi eu CEC-ul. Şi dacă vede că nu l-am complectat, se întreabă îndurerat de ce nu cred cuvântul Lui, de ce nu-L onorez cu încrederea mea, de ce las ca îngerii întunerecului să biruiască, în loc să dau câştig de cauză îngerilor neprihănirii.

Haide-ţi să stăruim mai mult în rugăcciune pentru cei din familia noastră, din jurul nostru, pentru naţiunea noastră, dacă nu avem timp să ne facem pentru că Domnul Isus spunea: „Ce ar folosi unui om să câştige toată lumea dacă şi-ar pierde sufletul?” Matei 16.28