Nişte maxime frumoase…

 • Un adevărat misionar al Domnului este un om care stă în locul lui Dumnezeu, ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, în maniera lui Dumnezeu şi doar spre slava lui Dumnezeu!
 • Cheltuieşte mai puţin decât câştigi şi nu vei avea niciodată datorii
 • Mama este singura fiinţă capabilă să-şi împartă iubirea între cei zece copii ai ei şi totuş să i-o dea fiecăruia întreagă.
 • Nu te poţi pocăi prea repede, căci nu şti niciodată când va fi prea târziu.

Îndemn la rugăciune…

 • De multe ori Îl rugăm pe Dumnezeu să vină în mijlocul nostru, când de fapt El este deja acolo şi ne aşteaptă pe noi să-I recunoaştem şi să-I respectăm prezenţa. Cerşim să-I auzim glasul, deşi El ne-a vorbit deja şi deşi glasul Lui continuă să ne bată la urechi şi la inimă.
 • De prea multe ori, în rugăciunile noastre insistăm ca Dumnezeu să facă lucrări pe care El le-a făcut deja, sau pe care nu le poate face din cauza necredinţei noastre.
 • Când ne rugăm avem datoria şi privilegiul să aşteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Uneori El spune: DA iar alteori: NU. De fiecare dată însă, trebuie să ştim ce ne-a răspuns şi să nu mai continuăm să insistăm degeaba.
 • Rugăciunea care îşi măsoară valoarea din mulţimea cuvintelor sau din numărul repetărilor este o rugăciune păgână, nu creştină.
 • Rugăciunile învăţate pe dinafară şi repetate mecanic, şi-au pierdut orice valoare şi orice necesitate.
 • Obişnuieşte-te să te retragi în fiecare zi deoparte, într-un loc liniştit – „cămăruţa ta” şi aşteaptă puţin până ce toate zgomotele şi toate preocupările încep să dispară şi caută să te laşi învăluit de prezenţa divină. Dă-te în întregime Domnului aşa cum eşti şi începe să trăieşti ceea ce eşti fără să-ţi mai pese de ceea ce spun cei din jur.
 • Caută-ţi un cerc restrâns de prieteni. Nu încerca să afli ceea ce nu-ţi este folositor. Evită să-ţi transformi mintea într-o bibliotecă publică, sau într-o colecţie de întâmplări. Învaţă să practici o continuă stare lăuntrică de rugăciune.
 • Hotărăşte-te să fi sincer, deschis şi smerit. Cere de la Domnul să-ţi dea iubire pentru toţi oamenii, la fel. Citeşte mai puţin dar citeşte doar lucruri de calitate care-ţi pot îmbogăţii viaţa lăuntrică. Aţinteşte-ţi privirea la Hristos, deprinde-te cu concentrarea spirituală.

Gânduri pentru predicatori…

 • Ca să aibă efect o predicare trebuie să fie plină de viaţă, trebuie să avertizeze, să încurajeze; trebuie să fie apelul proaspăt adresat de Dumnezeu unei anumite mulţimi prezente. Atunci şi numai atunci, predica se transformă în mesaj profetic, iar predicatorul devine el însuş o verigă în lanţul de profeţi ai vremii.
 • Noi nu suntem diplomaţi, ci profeţi, iar mesajul nostru nu este un compromis, ci un ultimatum.
 • Noi, cei care propovăduim Evanghelia, nu trebuie să ne vedem pe noi înşine ca pe nişte soli trimişi să stabilească bune relaţii între Hristos şi lume.
 • Predicatorul care propovăduieşte adevărul, căutând să-l aplice la viaţa cotidiană a ascultătorilor săi, va simţi pe propria lui piele spinii şi cuiele crucii. Un astfel de predicator va duce o viaţă grea – dar va fi încununat cu slavă.
 • Prima lecţie pe care trebuie să o înveţe cel ce vrea să predice bine este să se roage bine.
 • Rugăciunea trebuie să fie fără încetare, predicarea, numai din când în când.
 • Nici un om nu ar trebui să stea înaintea oamenilor în biserică, dacă nu a stat mai întâi înaintea lui Dumnezeu îngenunchiat în rugăciune.
 • Adevăratul mesager al lui Dumnezeu nu este de obicei un om de succes, cel puţin nu în felul în care oamenii măsoară succesul.

Cugetări despre Biblie…

 • Biblia nu este un scop în sine, ci un mijloc de a-i aduce pe oameni în comunicare şi comuniune cu Dumneze.
 • Orice mă desparte de Biblie îmi este un duşman declarat, oricât de nevinovată i-ar fi înfăţişarea.
 • Dacă vrei să-L cunoşti pe Dumnezeu, vino repede să-I auzi glasul care-ţi vorbeşte prin Scriptură. Nu deschide această carte cu sentimentul că vei putea să o stăpâneşti şi să o interpretezi după plăcere. Ea este mai mult decât un obiect de hârtie; este un glas, este un Cuvânt care ţi se adresează, este vocea clară şi inconfundabilă a Dumnezeului celui viu.
 • Scopul Bibliei este acela de a-i aduce pe oameni la hristos, de a-i face sfinţi şi de a-i pregăti pentru cer. În aceasta, ea este unică printre cărţile lumii şi îşi împlineşte menirea oriunde şi ori de câte ori este citită cu credinţă şi aplicată cu credincioşie.