Vrei să fi o făptură nouă?

  • RECUNOAŞTE-ŢI starea.  „Nu este NICI UN OM NEPRIHĂNIT, nici unul măcar… TOŢI AU PĂCĂTUIT…” Romani 3.10,23
  • ASCULTĂ chemarea lui Dumnezeu. „Crede în Domnul Isus, şi vei fi MÂNTUIT TU ŞI CASA TA” Fapte 16.31 „Luaţi aminte, şi veniţi la MINE, ascultaţi şi SUFLETUL VOSTRU VA TRĂI; căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic…” Isaia 55.3
  • GUSTĂ şi vezi ce bun este Domnul. „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, CĂCI EI VOR FI SĂTURAŢI” Matei 5.6 „Isus a le-a zis: Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, NU VA FLĂMÂNZI niciodată; şi cine crede în Mine, NU VA ÎNSETA niciodată” Ioan 6.35
  • EXPERIMENTEAZĂ puterea transformatoare a lui Dumnezeu. „Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne” Ezechiel 36.26
  • TRĂIŢI o viaţă nouă. Domnul Isus a spus: „Eu am venit CA OILE SĂ AIBĂ VIAŢĂ, şi s-o aibă DIN BELŞUG” Ioan 10.10