Templul locaş sfânt sau ruină?

Ce sentiment straniu trebuie să ai atunci când vizitezi Paganul din Burma! Pe o suprafaţă de 16 mile pătrate, se află ruinele a cinci mii de temple şi mănăstiri, aproape toate budiste. Unele dintre el au fost construite cu nouă secole în urmă, când Anawrahta, un împărat războinic a introdus budismul în Burma. Împărăţia Burma şi-a aflat sfârşitul când a fost distrusă de către mongolii conduşi de Kublai Khan. Câteva secole mai târziu, două mici temple ale lui Dumnezeu au răspândit Evanghelia lui Isus Hristos în Burma. Dat fiind că picioarele lor nu erau nici de piatră şi nici de aur, au mers din loc în loc, pe măsură ce Dumnezeu le permitea să răspândească Vestea Sa Bună, unui popor ai căror dumnezei nu aveau urechi de auzit şi nici ochi de văzut şi de la care nu primeau nici un ajutor.

De peste două mii de ani, templele lui Dumnezeu circulă în lumea celor care L-au primit pe Isus Hristos ca Mântuitor personal. Biblia ne spune: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?” 1Cor. 6.9

Astăzi exită cu mult mai mult decât cele cinci mii de temple ale Paganului, dar şi aceste temple, unele funcţionează bine, altele din când în când, şi altele niciodată. Oare care este cauza pentru care templele încetează să funcţioneze? Să vedem ce s-a întâmplat cu templele din Burna.

RĂZBOI. Mongolii au invadat imperiul şi l-au devastat. Poate că unele temple au fost apărate de oameni, dar multe au fost distruse. Tot aşa şi noi creştinii. Şi noi ne aflăm într-un război! Conform celor scrise în Efeseni 6.12, forţe ale răului se luptă cu noi. Dacă nu suntem pregătiţi să ne apărăm şi dacă nu suntem îmbrăcaţi cu toată armătura lui Hristos, slăbiciunea firii poate să pună stăpânire pe noi. Întreaga armătură a lui Hristos ne ajută să rezistăm în faţa inamicului.

CONDIŢIILE ATMOSFERICE. Vremea poate distruge templele încet, dar sigur. Tot aşa şi grijurile de zi cu zi ne pot umplea mintea şi începem să dăm înapoi. Domnul Isus a spus: „Sămânţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.” Matei 13.22 În această sferă a problemelor, un templu al lui Dumnezeu îl poate ajuta pe altul. Noi, creştinii, suntem chemaţi să înviorăm, să-i readucem la viaţă pe alţi creştini. Focul nostru pentru Dumnezeu poate arde spinii, aprinzând şi în inimile lor.

FELUL LUMESC DE A FI. „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” 1Ioan 2.15,16

Şi noi creştinii ne putem pierde interesul pentru Dumnezeu, pentru poporul Său şi pentru biserica Lui, începând să ne ocupăm tot mai mult cu lucrurile vieţii, după cum au uitat şi oamenii din Burna de templele lor. S-ar putea să ajungem chiar robii lumii. Atunci când suntem astfel înrobiţi, templele noastre îşi pierd din puterea de a-L lăuda pe Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris: „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine” 1Cor. 6.12.

Ce lucruriar putea să pună stăpânire pe noi? Oamenii pot fi robiţi de droguri, alcool, mâncare, cafea, televizor, imoralitate, jocuri de noroc, şi orice care devine patimă şi de care nu te poţi debarasa. Unele din patimi ne fac rău trupului, altele ne duc în păcat.

Cum putem să ne păstrăm templele pentru Stăpânul nostru? Romani 12. 1,2 ne îndeamnă ca să ne aducem trupurile ca o jertfă vie înaintea Domnului, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem prin înoirea minţii noastre. Dacă privim aceste temple ale noastre ca pe nişte vase sfinte, care sunt ale lui Dumnezeu, vom ajunge să răspândim lumina Sa şi să reflectăm slava Lui în lumea aceasta lipsită de sfinţenie şi cuprinsă de întunerec. După cum a spus Domnul Isus: „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă” Matei 5.14

Culesă din: Christian Light Publications