Priorităţi spirituale – dragostea

Un element care formează roada Duhului Sfânt este dragostea. Aş vrea să vedem foarte pe scurt ce spune Biblia cu privire la dragoste.

Apostolul Pavel îndeamnă: „Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii” (Coloseni 3-14). Dumnezeu este dragoste şi noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi (1Ioan 4.7-11), dragostea acţionează (1Corinteni 13). Dacă ne cercetăm bine şi cu sinceritate vom putea constata că din când în când, dăm greş în ce priveşte dovedirea dragostei noastre faţă de cineva.

Apostolul Ioan merge până la afirmaţia „extremă”: TREBUIE să ne iubim şi noi unii pe alţii (1Ioan 4.11).

Să ne propunem cu mai multă insistenţă şi să ne controlăm periodic felul cum împlinim următoarele două porunci ale Mântuitorului:

  • să îmbrăţişăm cu dragoste pe fraţii noştri (Matei 5.47)
  • să iubim pe vrăjmaşii noştri (Matei 5.44)