Care este diferenţa? (1)

Care este diferenţa?

Ce cred Creştinii

Ce cred Mormonii

Dumnezeu

1. Dumnezeu este Atotputernic, Etern şi Unic. El este singurul Dumnezeu şi este Duh (Ps. 145.13, Ioan 4.24, 1Timotei 1.17) 1. Dumnzeu este o existenţă materială care a fost cândva un om, aşa cum noi suntem acum. Omul poate deveni în final zeu; există mai mulţi zei.

Biblia

2. Biblia, dată de Duhul lui Dumnezeu, este o carte încheiată şi nu are nevoie de complectări. De fapt, complectările sunt interzise (Deut. 4.2; 12.32, Prov. 30.5-6, Galateni 1.18, Evrei 1.1-2, Apoc. 22.18-19) 2. Mormonii au “Scripturi noi” iar scrierile lui Joseph Smith sunt considerate revelaţii inspirate de Dumnezeu – complectările la Biblie sunt făcute de Dumnezeu în sec. XIX

Păcat

3. Omul nu este asemenea lui Dumnezeu, ci păcătos şi separate de Dumnzeu. Omul se poate apropia de Dumnezeu şi poate avea o relaţie cu El doar prin credinţa în Hristos. Omul separate de Hristos, este pierdut (Rom. 5.12-19; 6.23, Efes. 2.12, Gal. 3.13) 3. omul devine în mod progresiv un dumnezeu. Păcatul lui Adam în Eden a fost necesar pentru a asigura paternitatea pentru copii în duh ai lui Dumnezeu, care gata şi aşteptau experienţa vieţii pământene.

Mântuirea

4. Mântuirea este darul fără plată asigurat de prin Harul lui Dumnezeu pentru toţi cei ce cred şi acceptă planul Său (Efes. 2.8-9; Ioan 12.26; 14.1; 1Ioan 3.1-2) 4. Mântuirea se obţine prin fapte bune; toţi oamenii vor petrece eternitatea într-un nivel al Raiului cu mai multe etaje. Nivelul va fi determinat de numărul faptelor bune ale omului