Psalmul 19 (2)

v.2-4a „O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii.”

„Bunătatea Ta atinge coama norilor / Şi aşează roua-n pragul zorilor”. Dumnezeu îşi reînoieşte credincioşia în fiecare dimineaţă şi ne cheamă să-L băgăm în seamă! Totuş mulţi dintre noi nu avem timp să ne gândim la El, ci ne deşteptăm cu gândul la treburile care ne aşteaptă pe parcursul zilei. Ţineţi minte fiecare zi este un mesaj de la Domnul. Soarele nu a apărut pe cer azi dimineaţă din „întâmplare”. Ziua şi noaptea, vara şi iarna, au fost hotărâte şi aşezate în ordinea lor desăvârşită de Dumnezeul celAtotputernic. Gen. 8.22

Ştim noi oare să punem un timp deoparte pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu în fiecare dimineaţă? Fiecare zi aduce înaintea noastră oportunităţi cu care nu ne mai întâlnim decât o singură data. Trebuie să ne oprim puţin pe loc şi să ne pregătim strategia zilnică. Dumnezeu vrea să împlinească în fiecare zi ceva pentru noi. O zi nouă se începe cu o nouă stare de vorbă. Fiecere creştin trebuie să se adune în jurul lui Dumnezeu în rugăciune şi dimineaţa, trebuie să primească călăuzire şi sfătuire penru tot restul zilei. Datoria noastră este să-L slăvim pe Dumnezeu şi să fim de folos aproapelui nostru. Haideţi să începem fiecare zi prin a sta înaintea Domnului şi a ne bucura de părtăşia şi îmţelepciunea Lui.

După cum lumina zilei şi întunerecul nopţii sunt universale, tot aşa este şi posibilitatea de asta în faţa lui Dumnezeu. Toate naţiunile şi toate popoarele au acces direct la întâlnirea cu Dumnezeu prin lucrările create de El. Ce mare binecuvântare! Indiferent de limba vorbită, toţi oamenii pot citi mesajul adresat lor de Dumnezeu în creaţie. Nu are importanţă unde te afli pe suprafaţa pământului, ori ziua, ori noaptea îţi vor vorbi la fel despre putera şi credincioşia dragostei lui Dumnezeu.

va urma…


Psalmul 19 (1)

Îmi place foarte mult acest psalm pe care îl scrie regele David. Atunci când îl citeşti nu poţi să nu fi atras de imaginile poetice, dar când te apropii cu mai multă atenţie de versetele lui poţi să pătrunzi covârşitorul mesaj.

Ce mare binecuvântare! Să poţi zăbovi asupra acestor versuri măiastre aşezate pe hârtie de un om „după inima lui Dumnezue” Haideţi împreună să parcurgem acest psalm sfânt, coborât, am putea spune, direct din inima lui Dumnezeu.

v.1 „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui”

Probabil că nu a existat nici o zi în care să nu fi privit, mai mult sau mai puţin copleşiţi, întinderea cerului. El este întotdeauna deasupra capului nostru. Dis de dimineaţă, ridicăm privirea spre el ca să întrezărim ce fel de vreme vom avea în timpul zilei. După căderea nopţii, ne ridicăm iarăş privirea sus, spre noianul de stele care strălucesc pe boltă. Câţi dintre noi observă ca şi David: „Cerurile spun…”? Câţi descifrează în minunăţia întinderii albastre un mesaj despre existenţa şi lucrarea lui Dumnezeu? Cum mai poate exista necredinţă, când fiecare ivire a zorilor proclamă stăpânirea suverană a Celui Atotputernic?

„… şi întinderea lor vestesc lucrarea Lui”. Mulţi artişti au fost proiectaţi din obscuritate spre rampa popularităţii din pricina unei singure lucrări reuşite. Cu cât mai mult se cade să ne uimim în faţa unui Dumnezeu care ne aşează zi de zi înaintea ochilor capodopera lucrărilor Sale? Cât de îmbucurător este să-L cunoaştem pe acest Maestru desăvârşit şi să ştim că tot ce se vede este lucrarea Cuvântului Său nepieritor!

„Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El” Ioan 1.3

va urma…