Psalmul 19 (6)

v. 9a „Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie.”

Termenul „frică” are în limba ebraică mai mult o nuanţă de reverenţă temătoare şi respectuasă. În măsura îm care ne dăm seama cine este Dumnezeu, o astfel de teamă sfântă ne va cuprinde inima şi ne va apleca întrega fiinţă într-o smerită închinare. Oamenii devin cu timpul asemenea lucrurilor sau persoanelor la care se închină. Aşa că o teamă sfântă de Dumnezeu este binefăcătoare penru suflet, Ea ne va atrage spre Dumnezeu şi ne va împinge pe zi ce trece să fim ca El în toate umbletele noastre.

v. 9b „Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.”

Judecăţile divine sunt impecabile şi fără greş. Cu cât câvom accepta mai repede acest fapt, cu atât ne va fi mai uşor să ne supunem voiei Lui şi să căutăm să o împlinim în vieţile noastre.

Judecăţile pronunţate de Dumnezeu în ziua de pe urmă vor fi finale şi definitive. Nimeni nu va putea să se certe cu Dumnezeu şi nimeni nu va putea spune că a fost nedreptăţit. Haideţi să ne lăsăm călăuziţi astăzi în toate de voia Lui, pentru ca atunci să putem sta în faţa Lui şi să intrăm în părtăşia slavei Sale veşnice!

Psalnul 19 (5)

v. 8a „Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi veselesc inima.”

„Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.” Prov.16.25

Există mulţi oameni care doresc să facă ce este bine, dar binele şi răul sunt relative pentru omul firesc şi limita dintre ele este greu de găsit şi păstrat. Numai creştinul care are Duhul lui Dumnezeu, poate găsi întotdeauna calea spre ceea ce este drept şi adevărat. Călăuziţi de sfaturile Duhului lui Dumnezeu, înţelegem clar sfaturile şi prevederile Bibliei.

v. 8b „Poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.”

Una din minunăţiile corpului uman sunt ochii. Alcătuirea şi funcţionarea lor sunt extraordinare. Dar şi mai extraordinară este minunea prin care Dumnezeu ne deschide ochii lăuntrici ai sufletului. Cum altfel ar putea aspira un muritor de rând să priceapă „care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărine a puterii Sale”? Efes. 1.18-19a

O aşa de mare pătrundere în lucrurile divine a fost făcută posibilă prin credinţa în sângele ispăşitor al Domnului Isus şi prin umblarea în sfinţenie şi-n ascultare de poruncile divine.

Psalmul 19 (4)

v. 7a „Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul.”

Te poţi înteba dacă ai văzut ceva sau pe cineva care să fie perfect? Ce înseamnă de fapt a fi „desăvârşit” sau „perfect”? Dicţionarul ne spune că aşa ceva trebuie să fie „cu totul lipsit de greşeală sau defect; ireproşabil.” Nici una din perceptele legislative ale acestei luminu s-a apropiat suficient de mult de un asemenea deziderat. Toate legile societăţii omeneşti au excepţii şi aproximaţii. Avocaţii dibaci s-au priceput întotdeauna să le găsească şi să le folosească în favoarea clienţilor lor. Cei ce ţin în mână Biblia au însă acces la o lege cu totul şi cu totul desăvârşită! Sigur că sunt şi dintre aceia care cauă să sucească şi Cuvântul Domnului, dar într-o zi ei şi noi vom sta în faţa lui Dumnezeu şi vom fi judecaţi după această lege perfectă şi veşnică.

v.7b „Mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.”

Există multe cărţi scrise pentru gloria autorilor lor, dar nicăieri nu găsim o altă carte care să fie scrisă atât de simplu, şi totuş atât de profund, ca şi Biblia. Orice om o poate înţelege şi chiar şi cel mai neştiutor poate fi ajutat de conţinutul paginilor ei. Fapte 4.13