Ceasul împlinirii

„V-am spus aceste lucruri, pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus…” Ioan 16.4

Există un ceas, o oră prestabilită de Dumnezeu, un ceas în care trebuiau să se împlinească toate profeţiile mesianice din Vechiul Testament.

1. Ceasul împlinirii a fost un ceas al părtăşiei.

„Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei 12 ucenici…”

A început lucrarea de părtăşie, dar în această lucrare apare prima picătură de otravă a durerii Domnului Isus Hristos, a suferinţei Lui şi a început cu:

  • apostazia lui Iuda (Luca 22.21)
  • apatia ucenicilor (Matei 26.37)
  • agonia Mântuitorului (Marcu 14.35)

2. Ceasul împlinirii a fost un ceas al patimilor.

  • sacrificiu (Ioan 7.30)
  • singurătate (Ioan 16.329
  • suferinţă (Matei 27.22-44)

3. Ceasul împlinirii a fost un ceas al proslăvirii

  • prin înviere (Ioan 5.24)
  • prin înălţare ( Ioan 17.1-5)
  • prin întoarcerea Sa  (Matei 25.13)

„…este ceasul să vă treziţi din somn…”

Ai o naştere „aleasă”?

Evreii care au trăit înainte de Hristos au ţinut o evidenţă foarte strictă a strămoţilor lor. Arborele lor genealogic îi identifică drept israeliţi veritabili, descendenţi direct din Avraam. Aceasta îi face să se simtă beneficiarii uor privilegii speciale acordate copiilor lui Dumnezeu. Mulţi dintre cei „născuţi bine” ajunseseră să-i privească cu dispreţ pe cei ce nu aveau sânge evreiesc „pur”, considerându-i chiar „câini” şi necuraţi”. Pentru ca un străin să poată deveni evreu, el trebuia să fie „tăiat împrejur” şi apoi să ţină Legea lui Moise. În funcţie de neamul din care face parte, pentru un astfel de străin trebuiau să treacă între patru şi zece generaţii până avea dreptul să fie considerat evreu. În vremea aceea era foarte important să te naşti într-un neam ales!

Odată cu venirea Domnului Isus Hristos în lume, s-a inaugurat un nou standard al naşterilor. De-acum nu mai este nevoie ca cineva să fie tăiat împrejur sau să ţină Legea pentru a fi acceptat de Dumnezeu în familia sa: „ci că în orice neam, cine se încrede în El şi lucrează neprihănir este primit de El” (Fapte 10.35).

Totuş, naşterea noastră este importantă în ochii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: „carnea şi sângele nu pot moştenii împărăţia lui Dumnezeu” (1Cor. 15.50). Pentru că toţi suntem „născuţi din carne” (Ioan 3.6), firea noastră pământească nu ne dă dreptul să avem acces liber în Împărăţia lui Dumnezeu. Ca să poâi intra în Împărăţia cerească spirituală a Domnului trebuie să te naşti din nou, de data aceasta „din apă şi din Duh”.

Ca şi Nicodim, ne vine să întrebăm: „Cum se poate face aceasta?” (Ioan 3.9). Ioan ne explică: „Dar tuturor celor ce L-au primit , adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul  să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1.12). Dumnezeu ne dă viaţă spirituală în momentul în care ne supunem Lui şi-L primim în inimă pe Isus, Cuvântul vieţii.

Ce poţi să pui despre naşterea ta? Este doar din carne sau ai trăit-o şi pe cea din Duh? În ce categorie eşti aşezat? În final, marea deoasebire se va face între cei care au primit sau n-au primit oferta lui Dumnezeu.