Ce au spus alţii despre IERTARE…

„A greşi este omeneşte, a ierta este dumnezeuieşte” Alexander Pope

„Nimic din lumea aceasta nu poartă mai clar pecetea Fiului lui Dumnezeu decât iertarea” Alice Cary

„Psihologia dinamică ne învaţă că putem dobândi sănătatea lăuntrică numai prin iertare – nu numai iertarea altora ci şi iertarea noastră proprie.” Joshua Lath Liebman

„Dacă sunt îndeplinite condiţiile pe care El le-a stabilit, Dumnezeu S-a obligat prin Cuvântul Său să ierte pe orice om de orice păcat din pricina lui Hristos.” Billy Graham

Spicuiri…

Cu ani în urmă s-a întâmplat în Germania următorul fapt: După slujba religioasă ţinută într-o duminică, un om bogat a venit în faţa pastorului şi zise: „Domnule pastor, dumneata ai ţinut o frumoasă predică despre cer, dar nu ne-ai spus unde se află cerul de fapt.”

„Bine a răspuns pastorul, lucrul acesta vi-l voi spune imediat. Acolo sus locuieşte un mădular al comunităţii noastre o femeie cu doi copii. În mica ei cameră sunt două paturi, într-un pat zace mama, iar în celălalt cei doi copii. Ei toţi sunt bolnavi. Soba nu este încălzită deoarece nu au cărbuni, şi n-au nici de mâncare. Nenorocirea lor a ajuns acum la culme. De acea eu vă dau acum următorul sfat, cumpăraţi alimente şi cărbuni, trimiteţi-le apoi acolo sus la ei, du-te personal la acea sărmană femeie şi spune-i: „iată, toate acestea ţi le-am adus în Numele Domnului şi Mântuitorului nostru.” Apoi te rog să iei Biblia, şi după ce vei citi Psalmul 23, să te rogi împreună cu ea şi cu copii ei. Şi dacă după toate acestea încă nu vei şti unde se află cerul, atunci eu îţi voi plăti tot ce vei cheltui”.

Dar pastorul n-a trebuit să mai achite nota de cheltuieli, pentru că omul cel bogat s-a conformat sfatului şi s-a îmbogăţit cu o frumoasă şi fericită experienţă.

din „The Pentecostal Ministtr”