Înţelesul Cinzecimii – continuare

Continuarea de aici

  • Împlinirea istoriei

Pogorârea Duhului avea menirea de a împlini misiunea lui Hristos pe Pământ şi de a duce la desăvârşire lucrarea măreaţă a răscumpărării omenirii. Toate au fost lucrările lui Hristos: atât sunetul venit din Cer ca vâjâitul unui vânt puternic, cât şi limbile ca de foc , ce s-au aşezat pe ucenicii ce stăteau în aşteptare. Hristos le promisese ucenicilor că le va trimite Duhul Sfânt. Când Petru s-a ridicat în Ziua Cinzecimii pentru a explica fenomenul ciudat ce tocmai se întâmplase (şi nimeni nu poate explica Cinzecimea până ce nu a trăit propriea lui experienţă a Cinzecimii), el a spus: „Şi acum, odată ce s-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.” Fapte. 2.33

Duhul Sfânt fusese trimis în numele lui Hristos. Orice perspectivă asupra Cinzecimii este incomplectă dacă nu este asociată cu realizarea pe Pământ a misiunii Mântuitorului nostru.

Dumnezeu a ales sărbătoarea Cinzecimii pentru venirea Duhului Sfânt. Biblia spune: „În ziua Cinzecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte libi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei. Şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi cum le da Duhul să vorbească.” Fapte. 2.1-4

  • Istoria Duhului Sfânt

Se pune întrebarea. „Nu era Duhul în lume şi înainte de această zi?” El apare din primele pagini ale Scripturii. „Şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor” Gen. 1.2. Rolul Duhului Sfânt se vede în crearea omului, căci lui Hristos şi Duhului Sfânt le spusese Dumnezeu: „Să facem om după chipul Nostru” Gen. 1.26. Cerurile au fost împodobite de lucrarea Duhului Sfânt spune în Iov. 26.13. Duhul a fost peste Elisei cartea II Împ. 2.15, şi uneori l-a mişcat pe Samson găsim scris în cartea Jud. 13.25. Dar totuş Ioan spune: „Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit” Ioan 7.39.

Pogorârea Duhului Sfânt depindea de proslăvirea lui Hristos, întrucât El a spus: „Totuş vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite” Ioan 16.7

Aşa cum Hristos a venit în lume în vremea Vechiului Testament ca Îngerul Domnului, înainte de întrupare, la fel şi Duhul Sfânt venise în lume înainte de Cinzecime. Cu toate că Hristos fusese în lume de la început, abia la Betleem a apărut ca Fiu al Omului şi Fiul întrupat a lui Dumnezeu. Tot aşa, Duhul fusese în lume şi fusese recunoscut de slujitorii lui Dumnezeu din toate timpurile , dar manifestarea Duhului ca Mângâietor ce trebuia să rămână în lume, nu fusese cunoscută înainte.

  • Împlinirea profeţiei

Venirea Duhului fusese prezisă de profetul Ioel înainte de revărsarea Cinzecimii. Ioel a spus: „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi ficele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor avea visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi roabe, voi turna Duhul Meu în zilele acelea” Ioel 2.28,29.

Petru a adeverit această profeţie declarând că întâmplările dun ziua Cinzecimii au fost împlinirea profeţiei lui Ioel: „Aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel” Fapte. 2.16

Continuarea….cu: sosirea împlinirii, ce este un penticostal, realitatea prezentă, un model pentru astăzi, putere pentru viaţă.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s