Cu cine te sfătuieşti?

În perioada noastră există tot mai mulţi sfătuitori; masmedia scrisă, audio, vidio, etc.

Exemple de sfătuitori în Biblie:

 • Ietro îl sfătuieşte pe Moise (Exod 18.13-27)
 • Naaman sfătuit de o fetiţă (2Împ. 5.3)
 • Un sfătuitor negativ (suptil) – soţia lui Iov

Trei categori de sfătuitori

1. Cei bătrâni (Iov 12.12; Prov. 16.31)

a) părinţii

b) profesorii – Pavel la picioarele lui Gamaliel

 • seriozitate (Fp. Ap. 20.31)
 • în conformitate cu planul lui Dumnezeu (Fp.Ap. 20.19)
 • cu blândeţe (1Cor. 4.13; 1tes. 2.11)

c) conducerea bisericii (1Tes. 5.12)

 • seriozitate
 • competenţă
 • implicare afectivă

d) consilierii profesionişti

e) masmedia

 • trebuie o mare atenţie la ce citim ce ascultăm, ce privim

2. Cei tineri (Iov 32.6-10)

 • pot da sfaturi rele (2Cron. 10.8)
 • pot sfătui cu înţelepciune (Iov 32. 6-10)
 • care sunt tinerii care pot da sfaturi?  Cei care păzesc poruncile. (Ps. 119, Ps. 99) Care sunt un bun exemplu. (Tit 2.6-7) Cei autorizaţi sau însărcinaţi (1Tim 4.14)

3. Unul desăvârşit DUMNEZEU (ps. 16.7)

 • prin Cuvânt (BIBLIA), (Is. 34.16)
 • prin glasul conştiinţei
 • prin vise (Iov 33)
 • prin predici (Col.1.28)
 • prin prooroci (1Cor. 14.3)

Cine te-a sfătuit pănă acum?

Cine te sfătuieşte?

TU ALEGI