Darurile spirituale

Cineva m-a provocat să aprofundăm puţin împreună Darurile Spirituale. Sper ca Dumnezeu să-mi dea putere şi inspitaţie să ne putem apropia de Cuvântul Lui şi să descoperim importanţa darurilor în viaţa noastră de creştini.

Dumnezeu doreşte ca fiecare creşincios să aibă cunoştinţă depre darurile Sale. Fără cunoştinţă într-un anumit domeniu, noi falimentăm. Necunoaşterea favorizează înşelăciunea, indiferent sub ce formă. Satan exercită o influenţă rătăcitoare asupra celor ce nu cunosc suficient Biblia şi lucrarea Duhului Sfânt. „Poporul meu piere din lipsă de cunoştinţă” (Osea 4.16). Cunoaşterea adevărurilor din Sfânta Scriptură produce în noi credinţă şi încredere în Dumnezeu.

„În ce priveşte darurile duhovniceşti fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă” (1Cor. 12.11)

Dacă Biserica din Corint, unde erau evidente manifestările darurilor, avea nevoie de o cunoaştere mai profundă a felului cum lucrează ele, şi nouă celor din sec XXI, ne este strict necesar să ne îmbogăţim cunoştinţa despre darurile Duhului Sfânt. Având o învăţătură corectă despre darurile duhovniceşti, vom putea face distincţie clară între erezii şi adevăr.

Oamenii pot crede numai ceea ce cunosc. Dacă avem o cunoştinţă sărăcăcioasă despre darurile spirituale, experienţa noastră va fi limitată.

Ce este un dar spiritual?

Prin „dar” înţelegem un obiect, cadou primit de la cineva, sau oferit fără plată cuiva, în semn de prietenie sau ajutor. În concepţia creştină, prin „dar” se înţelege „un ajutor pe car îl acordă Dumnezeu omului”.

Desigur, „un dar” nu este o răsplată pentru comportamentul bun, ci un semn al relaţiei. Un „dar spiritual” este calificarea dată de Duhul Sfânt, fiecărui credincios individual, în vederea slujirii în cadrul trupului lui Hristos.

Billy Graham defineşte darul, ca fiind mai degrabă „o unealtă sau un instrument care se cere folosit, decât un element de decoraţie. „Uneltele” (darurile), au fost date oamenilor spre a fi folosite în scopul funcţionării trupului lui Hristos.

Deci noi ca membri ai trupului lui Hristos trebuie să ne aşteptăm ca Dumnezeu să-Şi manifeste darurile Sale prin noi, în vederea întâmpinării nevoilor credincioşilor. Darurile nu sunt posedate de noi. Persoana căreia i se slujeşte primeşte manifestarea darului.

Deci „darul spiritual” este o lucrare a harului lui Dumnezeu ce se manifestă prin Duhul Sfânt, în credincioşi.

va urma