Darurule Spirituale (2)

Ieri încheiam şi spuneam că „darul spiritual” este o lucrare a harului lui Dumnezeu ce se manifestă prin Duhul Sfânt, în credincioşi.

Noi trebuie să ştim că există mai multe grupe de daruri spirituale. Diferitele cuvinte folosite în original (charisma, donata, dorea, phanerosis), cu privire la „dar”, ne face să tragem concluzia că există mai multe categorii de daruri spirituale. Deşi toate sunt daruri ale harului lui Dumnezeu, totuş găsim distincţii între ele.

Noul Testament enumeră „darurile spirituale” în patru texte: Romani 12; 1Corinteni 12; Efeseni 4; şi 1Petru 4. Examinând aceste texte vom găsi trei categorii de daruri spirituale care lucrează în trei moduri diferite.

În primul rănd, în Romani 12.6-8, găsim o grupă de daruri spirituale. Apostolul Pavel scrie: „Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie”.

Aceste daruri enumerate aici sunt daruri de lucrare, care ar putea fi numite şi „daruri motivaţionale”

În al doilea rând, privind lista din 1Corinteni 12.8-10, găsim o a doua categorie de daruri spirituale. Apostolul Pavel enumeră în acest pasaj nouă daruri. El descrie astfel: „De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; aluia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia felurite limbi; altuia, tălmăcirea limbilor.

Aceste nouă manifestări ale Duhului, sunt daruri care, în general sunt recunoscute de către clasicii penticostali, ca fiind „darurile Duhului Sfânt”.

De exemplu, unii vorbesc şi scriu despre „cele nouă daruri ale Duhului”, probabil dorind să facă o paralelă elegantă dar artificială la cele nouă aspecte ale roadei Duhului. Allţii par să fie preocupaţi, numai de cele trei daruri care sunt mai spectaculoase (limbile, profeţia şi vindecările).

În al treilea rînd şi ultimu, privind pasajul din Efeseni 4.7-13, vom găsi grupa a treia de daruri spirituale. Eu le-am numit „daruri de echipare”. Cuvintele din limba greacă folosite în acest context cu privire la „dar” sunt donata şi dorea, care sunt sinonime cu cuvântul carismata. În acest pasaj biblic darurile de echipare sunt enumerate astfel: „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor,, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos”.

Aceste daruri au fost date pentru a-i echipa pe sfinţi în vederea lucrării de slujire.

În zilele care vor urma cu ajutorul lui Dumnezeu vom aprofunda puţin mai întâi „darurile de echipare”, apoi „darurile motivaţionale” şi in ultimul rând „darurile de manifestare”.

Scopul pentru care vreau să privim aceste categorii de daruri este să vedem disticţia dintre acestea şi să facem înţeles modul lor de operare în trupul lui Hristos.

va urma