Darurile Spirituale (5)

Astăzi vom continua să rămâne şi să vorbim despre „darurile de echipare” şi vom vorbi despre darul profeţiei sau profetul.

Un profet este predicator religios, considerat drept trimis al lui Dumnezeu pe pământ şi capabil să prezică viitorul. El este o persoană care intuieşte aparuţia unor evenimente de viitor.

J.R.W. Stott spunea „în sensul primar în care Biblia foloseşte cuvântul „profet”, proorocul era o persoanaă care, era de faţă la sfatul Domnului, a auzit, ba chiar a văzut Cuvântul Lui şi care, în consecinţă, a vorbit din gura Domnului şi a spus cu credincioşie Cuvântul Lui. În alte cuvinte, proorocul era exponentul sau purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, un vehicul al revelaţiei Lui directe. Trebuie subliniat faptul că în acest sens astăzi nu mai sunt prooroci”.

Putem spune că proorocul este o persoană ce vorbeşte în numele lui Dumnezeu, printr-un dar supranatural, cu scopul de a direcţiona Biserica pe făgaşul şi scopul ei primar. Slujba proorocului are unaccent pus pe etică şi morală.

Funcţiile darului de profet

 • profetul era chemat să interpreteze legea, poporului. (Deuteronom 18; Isaia 58.1)
 • profetul prevestea viitorul şi evenimentele legate de Israel, neamuri şi venirea lui Mesia, profeţii au vestit mântuirea şi Împărăţia lui Mesia.
 • erau chemaţi în vreme de apostazie să întoarcă poporul la Dumnezeu
 • ei au ajutat la întemeierea Bisericii (Efeseni 2.20-21)
 • profetul iniţia şi ghida activitatea misionară a Bisericii (Fapte 13.1-2)
 • ei edificau Biserica, Pavel arată că persoana care profeţeşte „zideşte Biserica”. Profeţiile se dau oamenilor pentru zidire spirituală, încurajare şi mângâiere (1Corinteni 14.4-3)
 • profeţii uneau şi protejau Biserica, de doctrinele false. (Efeseni 4.14)
 • ei avertizau, cu privire la dificultăţiile viitoare (Fapte 11.27-30; 20.23; 21.4; 10-14)

Argumente ce susţin continuarea darului profetic

 • nu există nici o dovadă biblică în sprijinul teoriei că, după încheierea canonului biblic, Dumnezeu a intenţionat să retragă darul profetic. Apostolul Pavel a avertizat pe creştini să nu  dispreţuiască profeţiile (1Tesaloniceni 5.19-20), ci vigilenţi cu privire la falşii profeţi, să urmărească cele mai bune daruri spirituale, în special profeţia (1Corinteni 14.1).
 • un alt argument ar fi cel al necesităţii darurilor, fiecare dar îşi are locul lui. (1Cor. 12.28)
 • un al treilea argument cu privire la continuitatea lucrării profetice este aplicaţia făcută de apostolul Petru profeţie din Ioel 2.28-31, care arată că darurile spirituale (care includ şi darul profeţiei) sunt pentru Biserică, pănă la consumarea escatologică (Fapte 2.20-21, 38-39; 2Petru 1.19)
 • un ultim argument ce întăreşte continuitatea darului profetic, este faptul că, Biblia a avertizat contra profeţilor falşii care aveau să vină în timpul cel din urmă. Numai acolo unde există ceva autentic se poate vorbi şi de falsificare (Matei 22.11,24)

În încheiere putem conclude că Dumnezeu nu ne mai revelează în mod direct „adevăruri noi”, scrierea Bibliei s-a terminat, profeţia în Biserică astăzi nu trebuie să aducă o nouă revelaţie, ci doar să întărească revelaţia dată.