Darurile Spirituale (6)

Astăzi vreau să vorbim despre un alt dar din categoria darurilor de echipare şi anume despre darul evanghelizării.

Cuvântul „evanghelist” îl întâlnim de trei ori în Noul Testament şi înseamnă literal „aducătorul de veşti bune”.

Deşi în Noul Testament, Cuvântul evanghelist nu este asociat cu multe persoane, au fost mulţi care au făcut lucrarea de evanghelizare. Apostolii, şi în special Pavel au dat dovadă de acest dar al evanghelizării.

Prin definiţie, evanghelistul este persoana înzestrată de Duhul Sfânt cu abilitatea unică de a prezenta Evanghelia într-un mod atât de cuceritor şi plin de putere, încât, oamenii răspund la solicitările Domnului isus, prin pocăinţă, convertire şi ucenicizare. Pe lângă abilitatea lui de a evangheliza, evanghelistul mai are şi abilitatea de a echipa Biserica pentru Evanghelizare. Biserica este înzestrată cu evanghelişti a căror responsabilitate primară este s-o îndrume în lucrarea de evanghelizare şi să-i echipeze pe sfinţi în a evangheliza.

Evanghelistul este persoana ce vesteşte Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod cu totul special. Fiecare credincios este chemat şi însărcinat să vestească Evanghelia Domnului Isus necredincioşilor (Matei 28.19-20), dar persoana care are darul evanghelizării se caracterizează prin 4 trăsături distinctive:

  • este animat de dorinţa supremă de a-i vedea mântuiţi şi pe ceilalţi oameni;
  • cunoaşte şi practică Cuvântul lui Dumnezeu, trăind o viaţă de sfinţenie;
  • este capabil să prezinte Evanghelia pe înţelesul necredincioşilor;
  • darul lui îi aduce o mare bucurie, împărtăşindu-L pe Hristos cu ceilalţi, creştinul care are darul evanghelizării trăieşte o mare sfinţenie.

Vorbind despre darul evanghelizării, Billy Graham sublinează următoarele adevăruri:

  • Evanghelistul este mesagerul special al veştii cune că „Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine”;
  • un evanghelist bine cunoscut este totdeauna o ţintă specială pentru Satan. este bine pentru el să fie înconjurat e un cerc permanent de rugăciune din partea copiilor lui Dumnezeu;
  • evanghelizarea vorbeşte intelectului şi poate să producă emoţie sau nu, dar darul evanghelizării are rolul ei principal de a vorbi voinţei;
  • unii din cei care au darul evanghelizării au reuşit să-l folosească într-un mod mai puţin eficient pentru că s-au temut că vor fi acuzaţi delipsă de intelectualism, că sunt vânători de emoţii şi comercianţi de idei. Acestea sunt rafinamentele Diavolului prin care caută să blocheze folosirea darului evanghelizării de către cei care îl au;
  • darul evanghelizării nu este limitat doar evagheliştilor profesionişti, acest dar este dat multor laici, orice om este chemat să facă evanghelizare;
  • dacă evanghelistul vrea să aibă o lucrare eficientă spre slava lui Dumnezeu atunci mesajul trebuie să plece de pe fundalul unei vieţi umplute cu Duhul Fsânt alui Dumnezeu ţi cu roada Lui;

Toţi cei care propovăduiesc Evanghelia Domnului Isus fac lucrea de evanghelizare, dar nu toţi cei care fac această lucrare pot fi numiţi evanghelişti, Dumnezeu a dat numai „pe unii evanghelişti” (Efeseni 4.11).

Astăzi există o mare nevoie de evanghelişti capabili, care să desţelenească noi căi de dezvoltare a darului, astfel încât să poată pătrunde în vastele segmente ale societăţii, încă necâştigate pentru Hristos.