Darurile Spirituale (7)

Astăzi vreau să vorbim despre urtima parte di darurile de echipare şi anume să vorbim despre păstorul şi învăţătorul Aş vrea să fac o precizare cu privire la darul acesta pentru că există două păreri: unii susţin ideea că există darul „păstor” şi darul „învăţător”. Şi atunci se pune întrebarea de ce „păstor-învăţător” şi nu „păstor” şi „învăţător”?

K. Wuest spune: cuvintele „păstor” şi „învăţător”, formează o construcţie gramaticală, care potrivit cu regula Granvill Sharp, indică faptul că aceste două cuvinte se referă la un singur individ. (Word Studies In The New Testament – Ephesians p.101).

W. Barclay face următorul comentariu: „se pare că această dublă se referă la un singur grup de oameni” (W. Barclay, Daily Study Bible, The Letters To The Galations and Ephesians p.174).

Din moment ce expresia „unii păstori şi învăţători”, articolul nu este repetat, putem vorbi despre o singură lucrare cu două nume. Orice păstor trebuie să fie un învăţător capabil în lucrarea de împărţire a Cuvântului lui Dumnezeu. În fiecare biserică darul de păstor – învăţător este cel care predomină. Statutul de păstor al unei biserici locale nu reprezintă o funcţie oficială în biserica Noului Testament.

Păstori – învăţători în Noul Testament

  • Domnul Isus – „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi” (Ioan 10.11);
  • Apostolii – au făcut lucrarea de învăţare (Matei 28.20);
  • Barnaba, Simion, Luciu, Manaen şi Saul – sunt incluşi în lista de prooroci şi învăţători în biserica din Antiohia (Fapte 13.1);
  • Apolo – el avea „darul vorbirii şi era tare în Scripturii” (Fapte 18.24);
  • Timotei – Pavel l-a folosit în această calitate lăsându-l să ajute bisericile noi, frământate de probleme (1Tes. 3.2; 1Tim. 1.3; 1Cor. 4.17). O misiune specială a lui Timotei era să nu-i lase pe alţii să înveţe bisericile o altă doctrină, el a mai fost însărcinat de Pavel să ordineze lucrători (prezbiteri) în adunările locale (2tim. 2.2);
  • Tit – un colaborator a lui Pavel (2Cor. 8.23), în Creta el a trebuit ssă facă o lucrare de păstorire – învăţare şi să aşeze „prezbiteri în fiecare cetate” (Tit 1.5; 2.1,15).

Lucrarea unui păstor – învăţător

Darul de păstor – învăţător, este cel mai răspăndit dintre toate darurile lucrării de echipare. Fiecare biserică are nevoie de un păstor – învăţător. Păstorul – Învăţător, are abilitatea deosebită de a-şi asuma responsabilitatea hrănirii, sănătăţii, protejării ţi creşterii congregaţiei bazat pe un termen lung. Putem să descriem lucrarea unui păstor – învăţător prin patru cuvinte: îngrijitor, pionier, protector şi medic.

Păstorul – Învăţător trebuie să fie un îngrijitor, el trebuie să-i hrănească pe oameni cu Păine şi Apa Vieţii. Este foarte important, de asemenea să fie un pionier şi un lider pentru membrii bisericii, el trebuie să fie un model în viaţa de rugăciune şi în celelalte domenii. Ca protector, el trebuie să-şi apere turma de duşmani şi de învăţăturile greşite. În final păstorul – învăţător trebuie să fie un vindecător al oilor. există două feluri de videcări în biserică: vindecarea individuală şi vindearea relaţiilor de părtăşie.

CONCLUZIE

Dumnezeu cheamă pe toţi membrii Bisericii Sale să activeze în lucrea de slujire. Domnul Isus Hristos a dat: „pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lurării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4.11-12). Biserica are datoria să primească cu bucurie aceste druri ce i le oferă Domnul isus spre binele ei. Să respectăm deci şi să sprijinim lucrarea persoanelo care au primit aceste daruri.

va urma