Darurile Spirituale (8)

Începând de astăzi vo vorbi despre darurile motivaţionale care sunt o a doua categorie de daruri spirituale. Aceste daruri  se mai numesc şi daruri de lucrare (slujie) în trupul lui Hristos. Pasajele care enumeră aceste daruri sunt: Romani12; 1 Corinteni 12.28.

Aceste daruri sunt funcţii interioare ale Duhului Sfânt prin care fiecare credincios este motivat în lucrarea lui. Motivaţia este imboldul care împinge pe o persoană la acţiune, sau determină o acţiune.

În orice situaţie s-ar afla un credincios, el va dori să facă o lucrare. Pentru a face eficient această lucrare el este echipat de Duhul Sfânt cu daruri. În trupul lui Hristos, toţi credincioşii trebuie să opereze sub directa călăuzire şi ungere a Duhului Sfânt.

Apostolul Pavel în Romani 12.3-8 scrie: „Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceaşi slujbă, tot aşa, şi noi, cari suntem mulţi, alcătuim un singur trup în hristos; dar fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat; cine are darul proorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie”.

Un alt pasaj, cel din 1Corinteni 12.28, Apostolul Paves spune: „Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea prooroci; al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi”.

Şi atunci să enumerăm darurile motivaţionale:

  • darul învăţării
  • darul ajutorării
  • darul încurajării
  • drul milei sau benevolenţa
  • darul dărniciei
  • darul cârmuirii sau administrării
  • darul ospitalităţii

Toate aceste daruri s-au manifestat de-a lungul istoriei Bisericii. Darurile motivaţionale sunt instrumentele Duhului Sfânt, ce au o strânsă legătură cu abilităţile, temperamentele şi toate calităţile noastre. Ele nu sunt date pentru scopuri personale, ci ele trebuie să opereze prin credincios în favoarea celorlalţi membri ai trupului.

Un credincios va manifesta un dar sau mai mult după măsura credinţei dată lui. Nu există două persoane care să aibe aceaşi combinaţie de druri spirituale. Pentru aceasta este esenţial ca fiecare persoană să-şi deosebească şi să-şi dezvolte darurile primite.

Darurile motivaţionale trebuie dezvoltate sub auspiciul drurilor de echipare. Cei ce echipează pe alţii (apostolii, profeţii, evangheliştii, păstorii-învăţători), trebuie să descopere, să dezvolte şi să desfăşoare darurile motivaţionale, care sunt deţinute de membrii trupului lui Hristos.

S-ar putea să existe mai multe daruri motivaţionale, dar eu mă voi rezuma doar la acestea şapte.

va urma. „darul învăţării”

2 comentarii la “Darurile Spirituale (8)

  1. Pingback: Darurile Duhului Sfânt – concluzii « Ungândbun

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s