Darurile Spirituale (10)

Darul ajutorării. Dumnezeu a rânduit în Biserică şi pe cei ce au darul ajutorărilor (1Corinteni 12.18). Persoana care are acest dar, de a-i sluji pe alţii, Îl ajută de fapt, pe Dumnezeu în lucrarea Lui şi îi încurajeaza şi-i întăreşt spiritual şi pe ceilalţi.

Un bun exemplu referitor la darul de slujire (ajutorare) se găseşte în Fapte 6. Diaconii au fost aleşi pentru a sluji într-un anumit domeniu. Cu alte cuvinte, ei ajutau apostolii. Prin activitatea ce o desfăşurau ei au ajutat în mod implicit şi Biserica (Fapte 6). În Romani 16.1 este amintită diaconiţa Fivi, ea avea acest dar, şi este lăudată de Pavel pentru ajutorul cu care a contribuit în lucrarea lui Dumnezeu. Noi toţi trebuie să-i ajutam pe cei slabi (Fapte 20.35; Romani 14).

Astăzi este o mare nevoie de oamenii în trupul lui Hristos, care să ajute lucrarea lui Dumnezeu. Există multe domenii în care credincioşii pot să pună în acţiune darul ajutorării. Cei care sunt înzestraţi cu acest dar vor fi foarte bucuroţi să se împlice în lucrarea bisericească.

Funcţia darului ajutorării este de a da credincioşilor abilitatea prin care vor fi gata să sprijinească lucrarea conducătorilor din Biserica lui Dumnezeu, cu serviciile lor.

Scopul darului este să ajute, să spijinească, să susţină lucrarea de extindere a Împărăţieie lui Dumnezeu.

va urma „darul încurajării”