Darurile Spirituale (11)

Darul încurajării. Îndemnarea sau încurajarea este abilitatea supranaturală deosebită de a întări, de a da speranţă celorlalţi membri ai trupului lui Hristos.

Leslie Flaynn în „19 Gifts of the Spirit” descrie darul încurajării ca fiind abilitatea „de a întări pe cei slabi, de a da siguranţă celor şovăielnici, de a sprijini pe cei loviţi, de a-i susţine pe cei nehotărâţi, de a-i mângâia pe cei tulburaţi, de a-i încuraja pe cei ce schiopătează”.

Acest dar este menţionat în Romani 12.8 „Cine îmbărbăteză pe alţii să se ţină de îmbărbătare”.

Mulţi membri ai Bisericii pot avea darul de a încuraja pe alţii. Toţi oamenii trăiesc momente de descurajare şi slăbiciune. Biserica are nevoie de credincioşi puternici, plini de viaţă spirituală care să-i încurajeze pe cei slabi. Barnaba a fost numit fiul încurajării (Fapte 4.36).

Cel mai bun încurajator este Duhul Sfânt (Ioan 14.16, 17, 26), vom înţelege mai bine cum lucrează acest dar privind în continuare la felul cum el s-a manifestat în Biserica primară. Examinând Scriptura în pasajele unde găsim cuvântul „încurajare” sau un sinonim al acestui cuvânt, noi putem să încurajăm pe alţii prin următoarele acţiuni:

  • îndemnându-i pe credincioşi să fie cu o inimă hotărâtă alipiţi de Domnul (Fapte 11.23);
  • întărind sufletele credincioşilor în credinţă prin lucrarea de vestire a Cuvântului (Fapte 14.23);
  • creştinul trebuie îndemnat şi încurajat să sporească tot mai mult în a fi plăcut Domnului (1Tesaloniceni 4.1);
  • cel care încurajează, trebuie să mustre pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbăteze pe cei desnădăjduiţi (1Tesaloniceni 5.14-15);
  • încurajatorul trebuie să-i îndemne pe oameni să muncească pentru câştigarea hranei fizice (2Tesaloniceni 3.12);
  • credincioşii trebuie încurajaţi să facă rugăciuni pentru toţi oamenii (1Timotei 2.1);
  • încurajatorul trebuie să-i îndemne pe credincoşi să fie cumpătaţi şi să păstreze credinţa sfântă (Tit 2.6; Iuda 3).

Toate aceste pasaje ne ajută să înţelegem mai bine cât de complexă poate fi lucrarea de încurajare. Orice credincios poate să încurajeze pe alţii în domeniile amintite. Apostolii, evangheliştii, profeţii, păstorii-învăţători sunt chemaţi să încurajeze.

Darul de încurajare trebuie să fie dezvoltat de fiecare membru al trupului lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu prin credincioşi, doreşte să încurajeze pe cei desnădăjduiţi, pe cei slăbiţi şi să-i înemne pe cei confuzi şi obosiţi.

Încurajarea serveşte pentru multe scopuri în trupul lui Hristos, am observat că fiecare credincios are nevoie să fie încurajat în anumite momente, încurajatorul cheamă credicioşii obosiţi şi epuizaţi să continue să umble cu Dumnezeu sau să servească scopul lui Dumnezeu. El poate face acţiuni prin care ceilalţi membrii ai trupului lui Hristos, sunt îmbărbătaţi şi îndemnaţi să trăiască o viaţă sfântă.

va urma „darul compasiunii sau benevolenţa”