Darurile Spirituale (12)

Darul Compasiunii sau Benevolenţa. Acest dar este menţionat de apostolul Pavel în Romani 12.8 El scrie „Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie”. Darul benevolenţei sau darul milei, este abilitatea de a manifesta o dragoste practică, plină de bucurie şi de compasiune, faţă de cei în suferinţă din trupul lui Hristos.

Benevolenţa constă în a nutri o compasiune şi o compătimire autentică pentru oameni, creştini şi necreştini, care suferă având probleme de stres fizic, mintal sau emoţional, şi să transforme acea compasiune în fapte făcute cu bucurie, reflectate în dragostea lui Hristos care alină suferinţa.

Mila înseamnă compasiune sau a simţi cu alţii. Darul milostivirii este darul prin care noi arătăm în mod practic compasiunea şi simpatia faţă de persoanele care sunt în nevoie.

Privind în Biblie la pasajele în care e descris felul cum opera darul compasiunii vom înţelege mult mai clar ce înseamnă să araţi milă pentru cineva.

Domnul Isus Hristos a arătat mila în lucrarea Lui. Privind la El vom învăţa cum să arătăm milă faţă de semenii noştrii.

Succesul lui Isus s-a datorat faptului că El a căutat să împlinească nevoile oamenilor. El şi-a arătat milă pentru norodul înfometat, pentru oamenii bolnavi care nu aveau o învăţătură spirituală corectă (Matei 9.36, 14.14, 20.34; Marcu 1.41, 8.2; Luca 7.13). În fiecare caz amintit în aceste texte, Isus a întâmpinat nevoia oamenilor, nu arătând numai milă şi compasiune, ci făcând ceva pentru ei. E bine să arătăm milă, dar să nu uităm să acţionăm concret în a împlini nevoile oamenilor.

Dacă ne întâlnim cu o persoană care este bolnavă, nu este destul să-i spunem că ne înteresează situaţia lui, ci ar trebui să ne rugăm pentru vindecarea lui. Dacă întâlnim o persoană care trece prin situaţii dificile, grele, trebuie să arătăm compasiune, şi milă.

Iacov spune în epistola sa: „Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pă orfani şi pe văduve în necazurile lor” (Iacov 1.27).

Funcţia acestui dar este de a arăta milă simţind cu alţii sau pentru alţii, şi simpatizând cu ei. Scopul darului milei este de a arăta milă faţă de cei în nevoi şi a găsi soluţii practice pentru împlinirea nevoilor.

urmează „darul dărniciei”