Darurile Spirituale (14)

Vorbeam cu ceva timp în urmă despre Darurile Spirituale şi le împărţeam atunci în mai multe categori darururile de echipare (apostolul, proorocul sau profetul, evanghelistul, păstorul – învăţător), darururile motivaţionale (învăţării, ajutorării, încurajării, compasiunii, dărniciei, administrării, ospitalităţii), urmând a vorbim şi despre darurile de manifestare (de descoperire, de putere, de inspiraţie).

Astăzi aş vrea să abordez puţin subiectul despre darurile de manifestare şi să vorbim despre darul de descoperire care la răndul lui se înparte în trei categori:

 • darul vorbirii despre înţelepciune;
 • darul vorbirii despre cunoştinţă;
 • darul deosebirii duhurilor.

Darurile de manifestare sunt enumerate în 1 Corinteni 12, ele se mai numesc şi darurile Duhului Sfânt. Lista acestor manifestări este scrisă de Apostolul Pavel astfel:

„În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.”

Aici avem o listă cu cele nouă manifestări ale Duhului, aceste manifestări ale prezenţei Duhului Sfânt, sunt străluciri divine care încurajează biserica şi intensifică proclamarea Evangheliei. Ele nu pot fi programate şi nici planificate pentru că sunt manifestări spontane ale Mângâietorului Divin.

În Hristos ni se dau toate darurile bune, gratis, „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” Romani 8.32

Înainte de a vedea în amănunt aceste daruri, aş dori să vedem câteva caracteristici ale darurilor de manifestare:

 • darurile de manifestare sunt temporare; odată ce manifestarea s-a terminat, darul nu mai este în posesia persoanei respective;
 • darurile de manifestare nu au nici o legătură cu abilităţile naturale;
 • legătura dintre aceste daruri şi poziţia unui credincios în trupul lui Hristos este realmente redusă. Orice persoană din trupul lui Hristos poate fi folosită de Duhul Sfânt pentru manifestarea oricăruia din aceste daruri;
 • în cazul acestor daruri, accentul se pune pe dar şi nu pe persoană; manifestarea nu trebuie să devină eticheta unei spiritualităţi superioare;

Darurile de descoperire

Darul vorbirii despre înţelepciune

Darul vorbirii despre înţelepciune este o pronunţare supranaturală a unui cuvânt specific dat într-un timp specific, ce manifestă înţelepciunealui Dumnezeu, într-o situaţie specifică.

Putem vorbi despre mai multe feluri de înţelepciune:

 • înţelepciunea naturală, este proprie fiinţei umane;
 • înţelepciunea lumească, este înţelepciunea naturală din care lipseşte teama de Dumnezeu şi frica de păcat (Romani 1.21-23; 1Corinteni 1.21);
 • înţelepciunea drăcească, este acea iscusinţă diabolică cu care Satana inspiră pe unii să facă răul (Iacov 3.14-15);
 • înţelepciunea spirituală, este înţelepciunea intelectuală adevărată care începe cu frica de Dumnezeu (Ps. 111.10).

Scriptura spune: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea s-o ceară de la Dumnezeu.” (Iacov 1.5)

Această înţelepciune are următoarele caracteristici:

 • este de origine divină, este pură, este paşnică, îngăduitoare, pozitivă, nefăţarnică, fără părtinire, plină de îndurare şi de roade bune (Iacov 3.17);
 • ia aminte la tot ce poate învăţa (Proverbe 1.5);
 • învaţă din mustrarea altora şi nu se supără, primeşte sfaturile (Prov. 9.8-9);
 • are perspectiva viitorului şi îşi controlează vorbirea (Prov. 10.5,19);
 • se depărtează de rău (Prov. 19.16).

Această înţelepciune este necesară atât credincioşilor simpli, cât şi celor care deţin slujbe.

Darul înţelepciunii nu este nici un fel de înţelepciune mai sus amintită. Acest dar este supranatural, fiind dat în mod spontan pentru a face faţă unor situaţii, prin acest dar, Dumnezeu ne dă o lumină asupra deciziei ce trebuie să o luăm pentru a face o lucrare spirituală.

Exemple de manifestări ale acestui dar:

 • Moise – prin acest dar Dumnezeu I-a descoperit totul cu privire la Cortul Întâlnirii (Exod 25);
 • Beţaleel şi Oholia – au primit acest dar suparanatural pentru a inventa şi a construi diferite componente ale Cortului Întâlnirii (Exod 36.1);
 • Domnul Isus – acest dar s-a manifestat în următoarele situaţii: la vârsta de 12 ani (Luca 2.47), când a dat un răspuns cu privire la plata impozitelor (Matei 22.21), prin răspunsul dat fariseilor cu privire la puterea Sa (Matei 21.2);
 • Biserica primară: când au fost aleşi cei şapte diaconi (Fapte 6), când au luat hotărârile Consiliului de la Ierusalim (Fapte 15).

Acest dar se poate manifesta:

 • printr-o vorbire logică, divină, căreia nu-i poate sta nimeni în cale (Marcu 13.11; Fapte 6.9-10);
 • prin revelaţie în duhul lăuntric;
 • prin înştinţări verbale date de îngeri (Judecători 6.11-16);
 • prin viziuni, ca lui Daniel (Daniel 7.11);
 • prin vis, ca lui Iosif (Matei 2.13);
 • prin intermediul altor daruri sau în cooperare cu ele;
 • prin cuvinte primite din partea Domnului (Luca 21.14-15).

Prin darul vorbirii prin înţelepciune primim de la Dumnezeu, pe cale supranaturală, cunoaşterea voiei şi a planurilor Sale, înştiinţări solemne, sfaturi şi îndemnuri pline de lumină, pricepere extraordinară în vorbire pentru a ieşi din situaţii dificile (Matei 10.19).

Acest dar aparţine în special slujbei de prooroc, dar poate aparţine şi celorlalte slujbe.

Noi trebuie să ne corectăm gândirea, să părăsim obiceiurile vechi prin care l-am limitat pe Dumnezeu în vieţile noastre, şi să trăim cu speranţa, că înţelepciunea şi cunoştinţa lui Isus se vor evidenţia în vieţile noastre prin lucrarea Duhului Sfânt.

urmează Darul vorbirii despre cunoştinţă

 

3 comentarii la “Darurile Spirituale (14)

 1. Pingback: Darurile Duhului Sfânt (15) « Ungândbun

 2. Pingback: Darurile Duhului Sfânt (17) « Ungândbun

 3. Pingback: Darurile Duhului Sfânt – concluzii « Ungândbun

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s