O meditaţie…

„Eu cred că există soare chiar dacă nu străluceşte; eu cred în dragoste chiar dacă nu se arată; eu cred în Dumnezeu chiar dacă nu vorbeşte” – un tânăr din lagărul de concentrare de la Auschwitz care a murit fără să mai vadă soarele, fără să mai simptă dragoste din partea cuiva şi fără să-L audă pe Dumnezeu vorbind – a murit în crematoriu.