Ecouri „Zilele familiei” la Betania Arad

În prima seară a conferinţei pastorul Florin Ianovici a citit textul biblic „M-am uitat şi, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi infricoşat şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre şi pentru casele voastre!” din Neemia 4.14, ca suport pentru prelegerea dumnealui.

Famila este importantă în viziunea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a început lucrarea pe acest pământ printr-o familie (Adam şi Eva), Domnul Isus şi-a început lucrarea de răscumpărare pe acest pământ la o nuntă (nunta din Cana), sfârşitul omenirii se va termina printr-o nuntă (unirea dintre Hristos şi Mireasa Lui Biserica).

Patru principii biblice pentru o familie binecuvântată:

  • principiul părtăşiei;
  • principiul maturităţii;
  • principiul potrivirii;
  • principiul credincioşiei

 

 

Sfinţirea

Sfinţirea este un act de separare de ceea ce este rău şi de dedicare lui Dumnezeu (Rom. 12.1-2; 1Tes. 5.23; Evrei 13.12). Scriptura ne învaţă să trăim o viaţă de „sfinţire, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Evrei 12.14). Prin puterea Duhului Sfânt, noi putem împlini porunca: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” (1Petru 1.15-16).
Sfinţirea este realizată în credincios atunci când el recunoaşte identificarea sa cu Hristos în moartea şi învierea Lui, bazându-se zilnic prin credinţă pe realitatea acestei uniuni, şi predându-se zilnic prin credinţă pe realitatea acestei uniuni, şi predându-se în întregime stăpânirii Duhului Sfânt (Rom. 6.1-11,13; Galateni 2.20; Filipeni 2.12-13; 1Petru 1.5)
Stanley M. Horton