Economia din perspectiva lui Dumnezeu!

„Nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine” (Matei 6:34)

Un crainic de ştiri a făcut următoare glumă: „Vorbind despre economie, dacă nu ar fi ştirile rele nu ar mai fi ştiri deloc”. De fiecare dată când ne confruntăm cu o scădere economică, avem tendinţa de a uita că am mai trecut pe acolo şi am mai făcut lucrul acesta şi că am scăpat prin harul lui Dumnezeu. La fel ca evreii din vechime, anticipăm lucruri mai rele, răspândim descu­rajarea, ne alăturăm celor ce vorbesc de rău guvernul şi tânjim după „vremurile bune de mai demult”. Cum se aşteaptă Dumnezeu, care a scos apă din stâncă, a coborât mana din cer şi corbi ca să-l hrănească pe profetul flămând, ca poporul său să răspundă la vremurile dificile din punct de vedere financiar?

Răspunsul este următorul: alege economia corectă! În calitate de credincios, trebuie să alegi între două economii. Prima este împărăţia lui Dumnezeu unde El domneşte şi împărăteşte, unde El deţine toate resursele şi le împarte cu generozitate pentru a împlini nevoile poporului Său, inde­pendent de starea mondială a economiei. Cea de-a doua este împărăţia lumii acesteia, în care oamenii se întrec plini de egoism pentru a fi numărul unu. În împărăţia lui Dumnezeu regulile sunt inversate. El spune „cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre” (Isaia 55:9). În împărăţia lumii acesteia în care regula este: „la ce poţi şi descurcă-te cum poţi” eşti mereu vulnerabil faţă de lăcomie şi manipulare. Aşa că Dumnezeu i-a spus poporului Său: „alegeţi astăzi cui vreţi să slu­jiţi” (losua 24:15). Ce economie vei alege? Dacă eşti înţelept, îţi vei pune încrederea în economia lui Dumnezeu, te vei încrede în El şi „nu te vei îngrijora de ziua de mâine!”

Ai grijă!- de Mihaela Şod

Ai grijă-ntotdeauna
când umbli pe carare
…să tragi o brazdă dreaptă,
s-aşezi un semn frumos.
Cuvântul voii Sale
să-ţi fie ne-ncetat
lumina zilei tale
şi-odihna pe-nserat.
În paza rugăciunii
umblarea ta s-o ţii,
cântare înţeleaptă
dă-i sfintei bucurii.
Săracul să te simtă
părintele-i ascuns,
chemarea lui s-audă
grăbitul tău răspuns
Iubirea să-ţi găsească
lumina ta veghind,
spre casa rugăciunii
să ai un pas grăbind.
De ultima-ntâlnire
să ai un strai frumos
– aşa să te găsească,
Venirea lui Cristos.