Tu trebuie să ai grijă de Oile Tale!

„Îngrijeşte bine de oile tale şi ia  seama la turmele tale.”  Proverbe 27.23   

M-am gândit că de foarte multe ori aşteptăm ca păstorii bisericilor să îngrijească de turma pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o nou, şi atunci când poate un miel din turma noastră se rătăceşte, sau poate l-a furat un lup, suntem mâhniţi şi supăraţi, dar de cele mai multe ori pe cine nu trebuie. Cred că în primul rând ar trebui să fim mâhniţi pe noi înşine şi apoi pe alţii.

O dată un păstor (cioban) era foarte supărat. Printre lacrimi a povestit cum nişte lupi au in­trat în turma lui şi i-au ucis 65 dintre cei mai buni miei. Cel care-l asculta, l-a întrebat cu compătimire: „Dar oi, câte ţi-a nimicit?”

Cu o privire surprinzătoare, bătrânul păstor i-a răspuns: „Niciuna! Nu ştii că un lup nu ia niciodată o oaie bătrână, dacă poate lua un miel?”

În zilele noastre, satan încearcă să intre în familii sub forma unui înger de lumină. Îşi ascunde corupţia nele­giuită şi murdăria sub o interminabilă varietate de de­ghizări în aparenţă nevinovate.  Numai vegherea stărui­toare, potrivită Scripturii, însoţită de rugăciunile  părin­ţilor, le va asigura acestora înţelepciunea necesară pen­tru a deosebi lucrurile preţioase de cele neînsemnate.  Ca şi în zilele lui Neemia, şi astăzi părinţii trebuie să acţi­oneze în credinţă pentru a rezidi zidurile dărâmate. Uşi­le, încuietorile şi barierele trebuie să-şi îndeplinească func­ţiile, astfel încât casa să fie în siguranţă de lupii răpitori. Părinţi! Copiii voştri sunt asemenea unor miei asupra că­rora se îndreaptă atacul vrăjmaşului. Vegheaţi ca nimic să nu poată fura pe copiii voştri! Ei au nevoie de case în siguranţă. Şi casele vor fi în siguranţă, când Mântuitorul este Domnul şi Stăpânul caselor voastre.