Care este conduita noastră de fiecare zi?

Fiecare din voi să nu se uite la fo­loasele lui, ci şi la foloasele alto­ra.” Filipeni 2.4

Plecănd de la acest verset al Apostolului Pavel şi privind la ce este în jurul nostru în fiecare zi mi-a încolţit în minte această întrebare cum ne comportăm noi atunci cand nu suntem la biserică, care este conduita noatră în fiecare zi. Aş veni doar cu un singur exemplu, poate unul banal dar care am observat că mie personal mi-a creat probleme în ultima vreme… în Arad traficul este infernal de ceva timp mai ales în orele de vârf şi parcă atunci când este cea mai mare aglomeraţie ne grăbim şi cel mai tare … de multe ori uităm şi de regulile de circulaţie şă nu mai vorbim de cele de conduită… sau asta mi s-a întâmplat numai mie vouă nu. Haideţi să vedem o întâmplare povestită de un naturalist, unul care colinda natura, creaţia lui Dumnezeu pentru a descoperi minunăţiile ei.

Se spune că acest naturalist a urcat o porţiune bună pe munte în căutare de informaţii despre caprele ne­gre. Privind de-a lungul unui defileu îngust care se în­tindea la câteva sute de metri în vale, urmări în tăcere un ţap care, cu grijă şi eleganţă, îşi croia drum pe mar­ginea abruptă a unui perete stâncos. Cărarea era în­gustă, încât era aproape neobservată. Chiar în acel moment, naturalistul a rămas surprins să vadă ce nu mai văzuse vreodată. Un alt ţap cobora pe aceeaşi po­tecă îngustă, mărginită de stâncă, îndreptându-se spre primul ţap. Naturalistul a gândit că va fi martor la un eveniment pe care puţini îl văzuseră vreodată: o confruntare pe viaţă şi pe moarte între doi ţapi.

Cele două animale, fiecare conştient de prezenţa ce­luilalt, au înaintat mai departe, până ce au ajuns la mai puţin de un metru depărtare unul de altul. Atunci s-a întâmplat ceva neaşteptat. Fără ezitare, unul din ţapi s-a culcat de-a lungul cărării şi i-a făcut loc celuilalt să treacă peste el. Fiecare şi-a continuat apoi drumul mai departe pe cărare.

Închei prin aceaşi simplă întrebare care ar fi fost conduita noastră în astfel de împreju­rări? Am fi căutat folosul nostru sau al amândurora?