El s-a implicat PERSONAL în salvarea noastră!

„Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” Ioan 5.24

Un rege avea ca ministru un om foarte învăţat, care credea în Domnul Isus şi care nu se ruşina să mărturi­sească oricui despre El. Regele l-a întrebat odată: „De ce a venit însuşi Împăratul Împăraţilor în această lume? Nu putea să trimită pe unul din slujitorii Săi?” Pentru a-i da un răspuns mulţumitor, ministrul a cerut răgaz două­zeci şi patru de ore. A mers repede la un meseriaş pri­ceput, pe care l-a rugat să-i facă o păpuşă. Apoi a îm­brăcat păpuşa cum era îmbrăcat copilul regelui, care avea doi ani. A doua zi, regele se plimba cu barca îm­preună cu ministrul său. Acesta poruncise meseriaşului să stea pe malul lacului şi, la un semn anumit, să arunce păpuşa în apă. Porunca a fost împlinită. Regele a văzut păpuşa căzând în apă şi, crezând că este copilul său, s-a aruncat în apă, ca să-l scape. După aceea, ministrul l-a întrebat de ce a sărit el însuşi în apă şi nu a poruncit unui slujitor acest lucru. „Inima de tată m-a îndemnat”, a răspuns regele. „Tot aşa şi Mântuitorul, nu S-a mulţu­mit să trimită oamenilor vestea bună, ci iubirea Sa cea mare L-a făcut să coboare El însuşi din cer ca să ne mântuiască”, a spus ministrul.

Acest Mântuitor şi astăzi este lângă noi şi doreşte cu ardoare să ne ofere mântuirea Sa!