Rugul aprins În Judeţul ARAD

   www.rugulaprins.org

Vor participa ca vorbitori păstorii: Ioan Caba; Samuel Caba; Florin Dan; Răzvan Mihăilescu; Moise Ardelean; Abel Kungu (Anglia); David Nwali (Negeria).

Închinarea prin muzică o vor asegura: Apele Vii, Manu Negrea, Daniel Dinescu, Beni Neculai, Râul Trezirii şi alţii.

Patru zile de părtăţie din Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune pentru bolnavi şi deferite situaţii. Participă şi tu la aceste întâlniri!

Ai pace?

„Veţi fi călăuziţi în pace” Isaia 55:12

Unul din primele lucruri pe care le pierzi când ieşi din voia lui Dumnezeu este pacea. Deci dacă nu ai pace, nu fă lucrul acela! Promisiunea lui Dumnezeu este: „vă dau pacea Mea” De multe ori pacea este tot ce îţi poate da Dumnezeu pentru a-ţi spune dacă eşti sau nu pe calea cea bună, să nu încalci „regula păcii”. Domnul Isus a spus: „Vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea” (loan 14:27). Lumea oferă un sentiment de pace care funcţionează numai când totul merge bine. Dar când părerile pe care le primeşti par a fi derutante şi contradictorii, când nimic nu pare să îţi meargă bine şi totuşi îţi poţi păstra calmul, experimentezi „pacea lui Dumnezeu, care depăşeşte orice pricepere” (Filipeni 4:7). Poate spui: „De unde iau pacea aceas­ta transcendentă?” Petru răspunde: „Smeriţi-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngri­jeşte de voi. Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da put­ere şi vă va face neclintiţi” (1 Petru 5:6-10).

Fi plin de pace, nu merge înaintea lui Dumnezeu deznădăzduit, fii încrezător în Dumnezeu ştiind „că El se îngrijeşte de voi” (vezi 1 Petru 5:7).

Un moment istoric la Consiliul pentru drepturile omului de la ONU!

„Aţi fost martorii unui moment istoric la Consiliul pentru Drepturile Omului şi în cadrul sistemului ONU cu o rezoluţie privind protejarea drepturilor lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor şi transsexualilor”, a declarat secretarul de stat SUA, Hillary Clinton, potrivit Reuters

Ambasadorul Pakistanului la ONU a declarat că rezoluţia nu are „nimic de-a face cu drepturile fundamentale ale omului”. „Suntem profund îngrijoraţi de încercarea de a introduce în Organizaţia Naţiunilor Unite unele noţiuni care nu au nici un fundament legal”, a declarat ambasadorul  Zamir Akram.

Nigeria a susţinut că propunerea se îndreaptă împotriva voinţei majorităţii africanilor. Un diplomat din din Mauritania, un stat din nord-vestul Africii, a declarat că a fost „o încercare de a înlocui drepturile fireşti ale omului cu un drept nenatural”.

Rezoluţia a trecut cu 23 de voturi pentru şi 19 împotrivă. Au fost şi 3 abţineri, printre care s-a numărat şi China. Printre susţinători s-au numărat Statele Unite, Uniunea Europeană, Brazilia şi alte ţări din America Latină.

În martie, SUA a emis o declaraţie în favoarea drepturilor homosexualilor, care a câştigat sprijinul a peste 80 de ţări din cadrul ONU.

Sunt foarte curios să aflu părerea Ambasadorului României la ONU, doamna Simona Miculescu, mai ales că ne numim o ţară CREŞTINĂ! Oare chiar atât de mult s-au deteriorat valorile morale ale poporului român? Dacă această doamnă a semnat în favoarea acestei rezoluţii atunci ar treui să ne fie ruşine că ne reprezintă ţara la ONU!

Poate acum se vor trezi nu doar evanghelicii şi chiar fac un apel la preşedinţii celor două culte evanghelice penticostal şi baptist, Dr. Riviş Tipei Pavel şi Dr. Bunaciu Otniel, la parlamentarii evanghelici din Parlamentul României de a trimite o interpelare Ambasadorului României la ONU.

Fie ca Poporul Român să-şi întoarcă faţa cu adevărat spre Dumnezeu şi El să aducă vremi de înviorare peste această ţară!

Credinţa, un dar al tău!

„Darurile unui om îi fac loc, şi-i deschid intrarea înaintea celor mari” Proverbe 18:16

Evrei capitolul 11 este adesea considerat „galeria credinţei”. Se menţionează două grupuri. Primul grupul, cei care „au scăpat de ascuţişul săbiei” (Evrei 11:34). Al doilea grup, cei care „au murit ucişi de sabie” (Evrei 11:37). Tuturor ne-ar plăcea să facem parte din primul grup, dar Biblia spune că ambele grupuri „au fost lăudaţi pentru credinţa lor” (Evrei 11:39). Mesajul se poate parafraza astfel: „aceşti oameni ai credinţei au murit fără să primească ce le-a fost promis, dar totuşi crezând. Cum au putut? Ei au văzut promisiunea de la distanţă…” (Evrei 11:13). Credinţa lor i-a ţinut concentraţi!

Uneori credinţa este un instrument al schimbării; alteori este un mijloc de supravieţuire. Este ceea ce-ţi dă tenacitatea de a te încrede în Dumnezeu când voinţa Lui pare să se bata cap în cap cu a ta. Deseori credinţa ta este desăvârşită mai mult pând lucrurile nu se schimbă decât atun­ci când se schimbă. Nu ai nevoie de credinţă pentru ceea ce vezi sau pentru ce ai atins deja; ai nevoie de ea când viaţa nu mai are sens, când nu poţi explica de ce mor bebeluşii, sau de ce îţi pierzi locul de muncă, ori când căsnicia nu merge, sau când cei răi prosperă, ori când cei buni mor, sau când cei neprihăniţi suferă, ori când cei buni nu au parte de alinare. Credem că există un singur rezultat bun, acela pe care îl dorim noi. Nu, noi trebuie să ne încredem în caracterul şi în planul lui Dumnezeu; în ceea ce este El şi în ceea ce face El. Trebuie să-L vedem la lucru în orice ni se iveşte în cale. Si chiar când nu-L vedem, trebuie să ne încredem în El, ştiind că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28).

Ai înţeles? Toate lucrurile!

 

Invitaţie la o limonadă!

Bea o limonadă și ajută copiii cu polihandicap !

Limonada lui Iulian este un proiect de strângere de fonduri pentru copiii cu polihandicap și neuropsihic din Centrul de recuperare și reabilitare a copilului, Timișoara, organizat de Asociația Bărbaților Creștini în parteneriat cu Asociația Beneva și Pași către Viață, Fundația Cărturești și Direcția pentru Protecția Copilului Timiș.
Această acțiune are loc în cadrul evenimentului Street Delivery, organizat de Fundația Cărturești și are un dublu scop: în primul rând să îmbunătățim calitatea vieții a acestor copii prin amenajarea suprafeței de joacă cu paviment elastic, și în al doilea rând, este un exercițiu de responsabilitate civică. Timișoara înseamnă o comunitate în care fiecare e atent la ce se întâmplă în jurul său.
Fiecare dintre noi poate fi parte din acest proiect, răcorindu-se cu o limonadă!

Eveniment susţinut de Asociaţia Bărbaţilor Creştini 

Nu privi în urmă!

„Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot” Luca 17:32

Când învăţătoarea de şcoală duminicală le-a spus copiilor: „Soţia lui Lot s-a uitat înapoi şi s-a transformat într-un stâlp de sare”, un copil a replicat: „Asta nu e nimic! Mama conducea ieri în drum spre casă când s-a uitat înapoi şi s-a transformat într-un stâlp de telegraf!” Soţia lui Lot apare puţin în Scriptura şi atunci de ce ne-a spus Domnul Isus să ne aducem aminte de ea? Din două motive:

  • Şi-a investit viaţa în lucruri fără viitor, Ioan scrie: „lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac” (1 Ioan 2:17). Dumnezeu a încercat să o scoată pe soţia lui Lot din Sodoma, dar ea nu a putut să-şi scoată Sodoma din viaţă. Când s-a gândit la ce lasă în urmă, s-a uitat înapoi şi s-a transformat într-o stană fără viaţă. Când Dumnezeu îţi spune să pleci, nu trebuie să eziţi! Nu deveni ca cei ce au umblat odată cu El, au fost martori ai lucrării sale, s-au evidenţiat fiind lumină în comunităţile lor, dar acum sunt reci şi împietriţi.
  • Deciziile tale sunt urmate de consecinţe. Dacă soţia lui Lot s-ar fi dus mai departe şi-ar fi putut apăra fiicele când au ajuns în peşteră. În schimb, ele au devenit victime ale abuzului şi ale incestului. Înainte să-ţi pierzi copiii, să-ţi otrăveşti căsnicia şi să-ţi distrugi viaţa refuzând să laşi în urmă trecutul, „adu-ţi aminte de nevasta lui Lot”. Ea nu a reuşit să se pună la adăpost, dar a rămas în Scriptură pentru a ne avertiza cu privire la trei lucruri:
  1. complacere;
  2. implicare în lucrurile greşite;
  3. o inimă împărţită.

 

Zburătorul, Alergătorul, Mărsăluitorul

„Ei zboară … aleargă … umblă” Isaia 40:31

Watchman Nee a scris un best-seller cu titlul Viaţa normală a creştinului. De ce un astfel de titlu? Deoarece numai când înţelegi ce înseamnă „normal” în viaţa creştină vei reuşi să îţi dai seama în ce anotimp te găseşti, să-ţi evaluezi circumstanţele cu exactitate şi să te schimbi. La un moment dat, Pavel învie un om din morţi; într-un alt loc el scrie: „nici nu mai trăgeam nă­dejde de viaţă” (2 Corinteni 1:8). Biblia spune: „llie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi” (lacov 5:17). Totuşi, într-o zi cheamă foc din cer, în altă zi vrea să se sinucidă şi se găseşte în adâncimile depresiei. Nu poţi folosi lucrul acesta drept scuză pentru letargia spirituală, dar tre­buie să ai putere de discernământ. Credinţa nu ne scuteşte de anotimpurile vieţii; ea ne ajută să le parcurgem victorioşi. Deci:

  • Dacă eşti un zburător, eşti binecuvântat de Dumnezeu şi expe­rimentezi succesul peste abilităţile tale naturale, bucură-te de lucrul acesta. Dar ţine minte mereu că abilitatea ta de a zbura vine de la Dumnezeu – nu de la tine. Uită asta şi vei merge-n jos!
  • Dacă eşti un alergător, mulţumeşte-i lui Dumnezeu că încă eşti în cursă. Nu te compara cu alergătorii de top căci te vei descuraja şi nu te compara cu cei ce umblă căci vei deveni mândru. Continuă să alergi şi vremea ta va veni.
  • Dacă eşti un mărşăluitor, continuă să faci un pas după altul. Uneori durerea, descurajarea şi oboseala fac să fie imposibil să zbori sau să alergi; tot ce poţi face este să mergi pe jos dar chiar şi asta este greu. Nici o problemă; acordă-ţi permisiunea de a fi acolo unde eşti. La Dumnezeu contează umblarea. Când acesta este cel mai bun lucru pe care îl poţi face, este suficient!