Treci astăzi prin foc? Dumnezeu este lângă tine!

„Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere” Isaia 54:17

Dacă ai putea vorbi cu cei trei tineri iudei despre experienţa lor cu Domnul din cuptorul cu foc, probabil ei ar descrie-o astfel: focul era peste tot. Hainele ne-au luat foc şi totuşi, în mod ui­mitor, pielea noastră a rămas neatinsă. Nu ştiam ce se întâmplă. Apoi ceva s-a mişcat în cenuşă; nu eram singuri. Deodată, din fum a apărut o persoană strălucitoare, scânteietoare! Nu I-am cunoscut numele: nu ni l-a spus niciodată. Nu a spus niciodată nimic. Dar ştiind că este acolo cu noi, ne-am liniştit. Prezenţa Lui ne-a protejat în mijlocul crizei. Nu vrem să spunem că focul s-a stins sau că nu a mai fost la fel de cald. Nu, focul încă ardea, dar puterea focului a fost eclip­sată de strălucirea prezenţei Lui. Nu L-am mai văzut de atunci; El a apărut numai când am avut nevoie de El. Totuşi, un lucru e sigur, privind în urmă, suntem bucuroşi că am scăpat de prezenţa regelui cel rău şi am ajuns în prezenţa Celui Neprihănit! În prezenţa Lui am învăţat că „orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere: si pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului”.

Treci astăzi printr-o încercare de foc? Dacă e aşa, nu eşti singur – Dumnezeu este cu tine! Fii plin de curaj! Când te va scăpa, îl vei cunoaşte mai bine. te vei încrede mai mult în El si vei avea ceva de spus, iar ceilalţi te vor asculta.