Viaţa – o călătorie pe mare

corabie2„Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia şi nu fără greutate…” Faptele Ap. 27.7

Viaţa noastră se aseamănă cu o călătorie pe mare. Marinarul înţelept poate sa-şi ajusteze pănzele în mod corect, astfel încât chiar şi vânturile contrare să-l ajute să-şi atingă ţinta. Nu trebuie să ne fie frică în mod nejustificat de dificultăţile vieţii s-au să parcurgem distanţe mari pentru a le evita. Apostolul Pavel avea mult mai multe asaltuli la care trebuia să reziste. Credeţi că în toate aceste situaţii grele Pavel a suspinat? NU! Niciodată nu a spus: „Toate acestea sunt împotriva mea”. Dimpotrivă, el putea exclama: „Nici unul din aceste lucruri nu m-a clătinat”. El refuză să se autocompătimească, pentru a nu aglomera în trupul său sentimente care l-ar putea frâna în mersul înainte în viaţă şi în lucrare.

După ce apostolul Pavel a enumerat o mulţime de factori de încordare (stres), care asaltează omenirea, el a dat secretul divin pentru adaptarea cu succes la aceştia: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea… în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.” (Romani 8.35-37)

Iată posibilitatea prin care corabia vieţii noastre poate merge mai departe, poate merge înainte!