Izvorul apei vieţii

rau de munte„Pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim de­spre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată.” 1 Ioan 1.2

Prin venirea Domnului Isus a pornit spre noi un „fluviu” al dragostei, care aduce prospeţime vieţii tuturor celor care L-au primit ca Mântuitor. Faptul că de când a ve­nit – Mântuitorul şi până acum au existat şi există cre­dincioşi, este o dovadă despre existenţa acestui „flu­viu”. Vrăjmaşul sufletelor, a încercat în toate chipurile să oprească acest fluviu, dar nu a izbutit şi nici nu va reuşi vreodată. Încercaţi să opriţi un izvor de munte şi veţi vedea ca nu se poate; peste puţin timp, tot îşi va face loc să curgă mai departe.

Apostolul Ioan mărturisea că a avut parte de această viaţă veşnică, că a stat lângă Mântuitorul, că a trăit alături de El, că a mâncat împreună cu El. Cine stă lângă un râu se bucură de binefacerile lui. Lângă râuri cresc arbori; apa le dă vigoare şi îi ţine verzi. „El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui. Şi ale cărui frunze nu se veştejesc…” (Psalmul 1.3). Iată o imagine care ne învaţă, dacă stăm prin credinţă lângă Domnul Isus, avem viaţa! Mântuitorul este Izvorul apei vieţii. Să bem din acest izvor de apă vie şi în veac nu ne va fi sete!

Tu ne umpli de veselie!

„Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat” Psalmul 65:8

Te-ai trezit vreodată devreme, ai urcat pe un munte şi ai urmărit cum face Dumnezeu o dimineaţă? Griul întunecat se dă la o parte când El împinge soarele spre orizont, şi apoi nuanţele fiecărei culori încep să se amestece dând o lumină perfectă când soarele întreg apare deodată pe cer. Ca rege al zilei, soarele se mişcă maiestuos pe cer, inundând pământul şi toate văile adânci cu lumina lui glorioasă. În momentul acela, poţi să auzi cântările corului ceresc care cântă despre măreţia lui Dumnezeu şi despre gloria dimineţii.

Lumina clară şi pură a dimineţii m-a făcut să tânjesc după adevăr în inima mea, singurul care ar putea să mă facă pur şi curat ca dimineaţa şi să-mi armonizeze viaţa cu concertul minunat al naturii din jurul meu. Şi briza care sufla dinspre răsărit m-a făcut să nădăjduiesc în Dumnezeu, care mi-a suflat în nări suflare de viaţă. În felul acesta El m-a umplut complet cu suflarea Lui, cu gândirea Lui şi cu Duhul Lui pentru ca eu să am doar gândurile Lui şi să trăiesc viaţa Lui. În viaţa Lui mi-am găsit-o pe a mea, dar acum era glorificată etern.

Ce ne-am face noi, bieţii oameni, fără nopţile şi dimineţile Dumnezeului nostru!

În tăcerea sfântă a zorilor de zi / Aud un Glas – „Eu sunt cu tine toată ziua, Bucură-te! Bucură-te!”

Cum este Dumnezeu?

DUMNEZEU ESTE VEŞNIC ŞI INFINIT

Dumnezeu nu este limitat de timp, spaţiu şi legi ale naturii, aşa cum suntem noi. El a existat dintotdeauna şi va exista mereu. El este prezent pretutindeni.El cunoaşte totul şi poate face orice.

DUMNEZEU – TREI PERSOANE ÎN UNA

Unii oameni gândesc despre Dumnezeu ca fiind o forţă impersonală care conduce Universul sau ca o influenţă a binelui. Noi ştim că El este o persoană, pentru că El gândeşte, simpte şi acţionează. De fapt Biblia învaţă că Dumnezeu reprezintă trei Persoane în una singură, El este o Treime dumnezeiască. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt asemenea în esenţă, putere şi scop. Ei lucrează împrună într-o perfectă armonie, ca o singură Persoană – un DUMNEZEU.

Matei 28.19 Botezaţi-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE

Dumnezeu este dragoste, esenţa Lui este dragoste. El îi iubeşte pe toţi oamenii, te iubeşte şi pe tine şi doreşte să-ţi dea ceea ce este mai bun pentru tine în viaţă. Apoi, El doreşte ca tu să ajungi să trăieşti cu El în minunata Lui casă din ceruri, în rai.

1Ioan 4.8 Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

DUMNEZEU ESTE DESĂVÂRŞIT

Dumnezeu este în totalitate bun, curat, sincer şi drept în tot ceea ce face. El este generos şi blând.

Matei 5.48 Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

DUMNEZEU ESTE DREPT

Dumnezeu este un judecător drept. Înseamnă că El face întotdeauna ceea ce este drept. deoarece El iubeşte pe toţi oamenii, El le-a pregătit o cale de a-L cunoaşte, prin Isus Hristos.

Psalmul 19.9 Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.

DUMNEZEU ŞTIE TOTUL

Dumnezeu cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul. El vede, aude şi înţelege tot ceea ce se întâmplă. El cunoaşte gândurile tale şi motivul pentru care faci ceea ce faci. Dumnezeu ştie ce este cel mai bine pentru tine şi doreşte să te ajute să faci alegerea cea mai bună.

Genesa 16.13 Tu eşti Dumnezeu care mă vede!

DUMNEZEU POATE FACE ORICE

Creatorul a construit în lumea Sa anumite tipare pe care le numim legi ale naturii. Totul funcţionează conform acestor tipare. Dumnezeu este deasupra acestor legi naturale şi nu este limitat de ele. El face lucruri supranaturale numite minuni, mai presus de puterea omului sau a naturii. Isus a făcut multe minuni când a fost pe pământ. El a vindecat bolnavii, a înviat morţii şi a schimbat vieţile oamenilor. El este şi acum Marele Medic şi Se bucură să ne vindece atât trupul cât şi sufletul.

Matei 19.26 La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă. 

MEDITAŢIE. Ştiind că Dumnezeu te vede, asta te face să te simţi bine sau stânjenitor? De ce?

Adevăratele biruinţe!

„Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună.” Isaia 40:9

Jucăriile şi bagatelele sunt uşor de câştigat, dar cele mai valoroase lucruri poartă cu ele şi un preţ ridicat. Cele mai înalte poziţii ale puterii sunt întotdeauna cumpărate cu sânge, şi tu poţi atinge aceste culmi dacă ai suficient sânge ca să plăteşti. Aceasta este condiţia pentru cucerirea înălţimilor sfinte oriunde. Istoria adevăraţilor eroi este întotdeauna istoria sângelui jertfit. Cele mai mari valori şi cel mai minunat caracter din viaţă nu sunt bătute la întâmplare pe calea noastră de vânturi capricioase, căci sufletele mari experimentează necazuri mari.

Capacitatea noastră de a-L cunoaşte pe Dumnezeu este lărgită când suntem aduşi de El în împrejurări care ne fac să ne exersăm credinţa. Deci când dificultăţile ne blochează calea, să-I mulţumim lui Dumnezeu că-Şi face timp să Se ocupe de noi, şi apoi să ne bizuim tare pe El.

„Pentru orice biruinţă este nevoie de credinţă şi de muncă; multă muncă!”

„Birunţa e mai dulce după ce ai experimentat înfrângerea.”

Varsă-ţi sufletul înaintea lui Dumnezeu!

„Îmi vărs necazul înaintea Lui” Psalmul 142:2

Învaţă să te rogi ca în psalmi. Ei cuprind întreaga gamă a emoţiilor omeneşti de la mulţumire la mânie, la teamă, la singurătate, la durere. Psalmistul nu ratează nimic când este vorba de viaţă. Nu viaţa aşa cum ne-am dori noi să fie. ci viaţa aşa cum este: „Îmi vărs necazul înaintea Lui, şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui”. El îşi varsă necazul înaintea lui Dumnezeu şi „îl simte”. Asta necesită curaj, mai ales când vrei numai să afişezi un caracter puternic. John Ortberg a scris: „Regret durerea eşecului atât de tare încât nu am mai vrut să o am şi să mai învăţ din ea. Nu m-am putut vindeca şi să merg înainte. Doream s-o îngrop atât de adânc încât nimeni să nu bănuiască măcar că există – nici măcar eu”. Îţi sună cunoscut? Biblia nu descura­jează procesul durerii, ci ne avertizează să nu rămânem blocaţi acolo. „Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia” (Psalmul 30:5). Pentru a ajunge la dimineaţa bucuriei, trebuie să treci prin noaptea plânsului. FB Meyer scrie: „Sunt unii care consideră lacrimile nedemne, nesupuse, necreştine. Ei ne mângâie cu răceală, îndemnându-ne să afişăm o înfăţişare rigidă şi fără lacri­mi. Am putea foarte bine să ne întrebăm, un om care nu plânge, poate el să iubească? Părerea de rău este doar lipsă de iubire; cea mai naturală expresie a ei sunt lacrimile. Domnul Isus a plâns. Creştinii din Efes au plâns la gâtul apostolului Pavel pe care urmau să nu-l mai vadă nicio­dată. Aşa că varsă-ţi sufletul înaintea lui Dumnezeu. Este un pas vital în devenirea ta.

Întoarce-te!

„…îi voi tămădui ţara…” 

Templul lui Solomon era în sfârşit gata. Munca a 70000 de muncitori, 80000 de tăietori în piatră şi a 3600 de supraveghetori – a luat sfârşit. Anumite porţiuni din interior erau poleite cu aur curat. Pietre preţioase încrustate străluceau. Chivotul Legământului îşi avea locaşul în Sfânta Sfintelor. Doar prezenţa lui Dumnezeu lipsea. Aşa că Solomon se roagă: „Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-Te, vino la locul Tău de odihnă…” 2Cron. 6.41 Şi cum a răspuns Dumnezeu? „…slava Domnului a umplut casa” 2Cron 7.1

După 15 zile de sărbătoare, Solomon s-a retras la palatul său, dar Dumnezeu nu a terminat de vorbit. Dumnezeu cunoaşte tendinţa noastră de a uita binecuvântările Lui şi de a urma propia noastră cale. Condiţiile care au precedat căderea fiecărei civilizaţii se găsesc aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne întrebăm atunci poate fi salvată ţara noastră? Da! de cine? Dumnezeu a spus:

  • „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu…” – trebuie să ne întoarcem de la auto-promovare la promovarea lui Dumnezeu.
  • „…se va smeri şi se va ruga…” – trebuie să ne întoarcem de la încrederea în forţele propii la încrederea în Dumnezeu.
  • „…va căuta Faţa Mea…” – trebuie să ne întoarcem de la calea noastră la calea lui Dumnezeu.
  • „…se va abate de la căile lui rele…” – trebuie să ne întoarcem de la auto-tolerare la auto-examinare.

Cân ne va vindeca Dumnezeu ţara? Când poporul se va întoarce la El!

Ca ţară noi am străbătut un pământ dur. Şi acesta devine din ce în ce mai dur în fiecare zi. Ce se poate face? Poporul lui Dumnezeu poate aduce o schimbare! Iar schimbarea începe cu tine!

Untdelemnul vine de SUS

„Este ca untdelemnul   turnat” Psalmul 133:2

Dacă oamenii te ridică, ei pot să te şi doboare. În aprilie 1993, după ce Steve Morrow a dat golul care a adus Clubului de fotbal Arsenal cupa Angliei, coechipierii l-au aruncat în sus în semn de sărbătorire. Dar nu au reuşit să-l mai prindă şi de pe teren a fost scos un Morrow stânjenit, pe targa, cu braţul rupt şi cu mască de oxigen pe faţă.

Psalmistul scrie: „lată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! Este ca unt­delemnul de preţ, care, turnat pe capul lui. se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veşmintelor lui. Este ca roua Hermonului, care se pogoară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie” (v. 1-3). Dumnezeu lucrează prin structuri. Untdelemnul este turnat în jos, nu în sus! Până nu vei înţelege lucrul acesta vei fi sensibil la cei care.din motive proprii, vor să-ţi spună cât de grozav eşti şi că tu trebuie să fii în centrul atenţiei. În împărăţia lui Dumnezeu nu primeşti aprobare până ce El nu te aprobă: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5).

Pentru a face ceva însemnat pentru Dumnezeu, trebuie mai întâi să ai un lider care te inspiră, care te învaţă şi când vine vremea, vei merge şi tu după chemarea ta. Învaţă protocolul care vine împreună cu funcţia. Untdelemnul este turnat în jos!

Sângele care ne izbăveşte

„… Sângele … ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre” Levilic 17:11

Jeffrey Ebert spune: „Când aveam cinci ani, înainte să apară centurile de siguranţă şi airbaguri la maşini, familia mea mergea spre casă cu maşina pe un drum de ţară cu sens dublu. Eu stăteam în poala mamei când o maşină condusă de un şofer beat a intrat pe contrasens şi ne-a lovit din plin. Nu am nici o amintire a acestei coliziuni. Dar îmi amintesc teama şi confuzia pe care am simţit-o când m-am văzut acoperit de sânge din creştet până în tălpi. Apoi am aflat că sângele nu era tot al meu, ci al mamei. În acea fracţiune de secundă, când lumina farurilor i-a intrat în ochi, ea şi-a încolăcit instinctiv trupul în jurul meu. Trupul ei s-a izbit de bord şi capul ei s-a zdrobit de parbriz. Ea a suportat impactul… ca eu să nu-l simt. A fost nevoie de operaţii costisitoare pentru ca mama să-şi revină”.

La cruce Domnul Isus a luat asupra lui impactul păcatului şi în momentul în care ne punem încrederea în el, sângele Lui vărsat ne împacă cu Dumnezeu. Este problema lui Dumnezeu. Biblia spune că „ochii Lui sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu pot să privească nelegiuirea!” (Habacuc 1:13). Aşa că Dumnezeu îşi rezolvă problema aşezându-ne „în Hristos” si văzându-ne „prin sânge”. Când Dumnezeu se uită la mine El nu vede ce am făcut. El vede numai sângele lui Hristos cel răstig­nit. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Sângele … slujeşte de ispăşire pentru sufletele noastre”. Cuvântul „ispăşire” înseamnă „curăţire”.

Minunat, sângele lui Isus acoperă prăpastia şi ne face una cu Dumnezeu!

Să luptăm pentru excelenţă!

„Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe dregători, pentru că în el era un duh înalt” Daniel 6.3

Daniel este amintit pentru trei lucruri:

  • Şi-a susţinut principiile divine când lucrul acesta l-a dus în groapa cu lei;
  • A ascultat Cuvântul lui Dumnezeu şi l-a învăţat;
  • A avut o atitudine de luptător pentru excelenţă în toate lucrurile.

John Gardiner a spus: „Societatea care dis­preţuieşte excelenţa şi-i susţine pe instalatori pentru că aceştia au o activitate umilă, şi tolerează proasta calitate în filozofie pentru că este o activitate înălţătoare, nu va avea niciodată parte de instalatori buni, nici de o filozofie bună. Nici ţevile, nici teoriile nu vor rezista la apă”. Horace Mann a fost unul din cei mai mari educatori ai Americii. Avocat, nu profesor, el a intrat în politică în 1837 şi a devenit preşedintele Senatului statului Massachusetts. Ca vizionar, el a întrezărit mari posibilităţi pentru dezvoltarea unui sistem de educaţie publică pentru naţiune. Eforturile lui au dus la crearea primului Comitet experimental al Educaţiei. Când i s-a oferit funcţia de conducere a acestui Comitet, prietenii lui, care credeau că în carieră el va culmina la preşedinţia Statelor Unite, l-au sfătuit să refuze. Dar Mann a acceptat. El le-a spus prietenilor dezamăgiţi: „dacă titlul nu este destul de onorabil, atunci în mod clar îmi revine datoria de a-l înălţa!” Nu doar că postul avea un prestigiu scăzut, dar salariul de 1.500 de dolari pe an era doar o parte din cât ar fi câştigat ca avocat. Referitor la aceasta el a spus: „Un lucru e sigur; dacă trăiesc şi sunt sănătos, voi câştiga mai mult de 1.500 de dolari făcând binele”. Şi aşa a făcut. Prin această funcţie, el a dat statului Massachusetts un sistem de şcoli publice pe care l-au adoptat şi alte state, îmbogăţind vieţile a milioane de copii în anii care au urmat.

Aşadar, luptă-te pentru excelenţă!