Astăzi este timp pentru rugăciune!

rugaciune 3Daniel 6.1-16

Imperiul „capului de aur” a trecut într-o singură noapte. Prezent la formarea lui, Daniel a asistat şi la căderea lui, şap­tezeci de ani mai târziu. Şi îl regăsim pe profet, bătrân la peste nouăzeci de ani, dominând evenimentele şi persoanele. El nu este mai impresionat de strălucirea omului, cum este de pră­buşirea lui. Deşi străin, el i-a slujit cu tot atâta conştiinciozitate şi pe îngâmfatul Nebucadneţar, şi pe lumescul Belşaţar şi, cum va face acum, pe slabul Darius (comp. cu 1 Petru 2.18…). Această fidelitate atrage asupra lui încrederea suveranului, dar totodată şi invidia colegilor. Ei uneltesc împotriva lui, iar împăratul, indus în eroare de demersul lor ipocrit, îşi sem­nează decretul irevocabil. Daniel însă, slujitorul său atât de bun, n-a putut să se supună acestui decret. Şi, în adevăr, a fost nevoie ca acest complot să fie ţesut, pentru ca noi să pu­tem afla că omul lui Dumnezeu avea un obicei sfânt. De trei ori pe zi, el îngenunchea în camera lui, pentru a-L chema pe Dumnezeul său (1 Împăraţi 8.48,50 şi Psalmul 55.17).

            Dragi prieteni, noi astăzi putem să ne punem pe genunchi ori de câte ori dorim, fără să fim hărţuiţi. Să facem uz de acest privilegiu, pentru a găsi în el, ca şi Daniel, izvorul tainic al puterii şi al înţelepciunii!

Afirmaţii celebre

intelepciune 2„Dobândeşte înţelepciune, dobân­deşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.” Proverbe 4.5

„Cel mai frumos sistem al soarelui, al planetelor şi al cometelor putea proveni doar prin decizia şi stăpâni­rea unei Fiinţe intelectuale puternice.” (Isaac Newton)

„Unii călătoresc până la capătul pă­mântului să caute fericirea, când de fapt aceasta se află chiar lângă ei. O inimă mulţumită e fericită.” (Horaţiu)

„Unii îşi pun faptele de acord cu conştiinţa. Alţii, cei mai mulţi, îşi pun conştiinţa de acord cu faptele.” (Camil Petrescu)

„Insulta e declaraţia înfrângerii.” (Nicolae lorga)

„Nu numai oamenilor, dar şi lucrurilor trebuie să li se ia masca şi să li se redea aspectul propriu.”(Seneca)

„Sunt bătrân şi m-am îngrijorat de multe, dar majori­tatea lucrurilor de care m-am îngrijorat, nu mi s-au în­tâmplat niciodată.” (Mark Twain)

„Cu pumnul strâns nu poţi da mâna cu cineva.” (Indira Gandhi)

Îţi poţi depăşi trecutul

trecut„Iţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs” Iov 11:16

Tamar a experimentat pierderea a doi soţi şi trauma unui abuz sexual. Dar viitorul ei a fost mai măreţ decât trecutul, pentru că ea a dat naştere unui copil care a devenit strămoşul Domnului Isus. Ce onoare! Tu cel rănit, poţi ieşi la liman din această experienţă dureroasă şi poţi cânta cântarea celui biruitor. Prin harul lui Dumnezeu poţi învăţa să trăieşti în prezent şi să laşi în urmă trecutul. Cum? Petrecând timp în prezenţa lui Dumnezeu şi lăsând ca dragostea Lui să atingă zonele dureroase din lăuntrul tău. Dă-i toate secretele tale lui Dumnezeu – şi lasă-le acolo. El poate scoate nefericirea din memoria ta aşa cum scoţi veninul din înţepătura unei insecte; apoi va începe vindecarea.

Iov care şi-a pierdut sănătatea, averea şi familia, a trăit ca să vadă împlinindu-se aceste cuvinte: „îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs”. Mergi înainte, stai în şuvoiul harului lui Dumnezeu şi elibereaz-o. Las-o pe toată să plece. Era noapte, dar acum e zi! Lasă-L pe Dumnezeu să te ţină în braţe în siguranţă. Acolo poţi lăsa ca trecutul tău să cadă ca o haină. Poate nu-l vei uita, dar nu va mai trebui să-l porţi: „Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura” (v. 19). Gata cu învârtitul prin cameră, gata cu coşmarurile, gata cu teama pentru ziua de mâine. Ruşinea a fost spălată şi harul şi-a luat locul pe tron. Ridică-te în numele lui Hristos şi exercită-ţi autoritatea peste toate amintirile care te ţin legat de trecut.

Lasă-L pe Dumnezeu să-ti vindece rănile, să rupă lanţurile şi să te elibereze.

Slavă Domnului pentru libertatea Mea!

capitoliu„Nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei” (Galateni 5:1)

Istoria înregistrează perioade de timp întunecate, când au condus tirani fără Dumnezeu şi când dictatori religioşi au făcut ca cititul Bibliei sau închinarea înaintea lui Dumnezeu conform îndemnurilor conştiinţei să fie o crimă. În 1945, Martin Niemoeller a spus: „Când naziştii au venit pentru comunişti, nu am spus nimic pentru că nu eram comunist. Când au venit pentru evrei, nu am spus nimic pentru că nu eram evreu. Când au venit pentru catolici, nu am spus nimic pentru că eram protestant. Apoi au venit pentru mine, dar nu a mai rămas nimeni pentru a mai vorbi pentru cineva”. Deasupra Domului Capitoliului din Washington DC se află o statuie de 6 metri a Doamnei Libertăţii. Capul ei este încadrat de o podoabă de stele şi în mână ţine un scut de stele şi dungi. A fost transportată din Roma şi în timpul unei furtuni năprasnice căpitanul vasului a ordonat ca o parte din încărcătură să fie aruncată peste bord. Marinarii au dorit să arunce Doamna Libertate, dar căpitanul a refuzat, strigând mai tare decât vântul: „Niciodată! Mai bine ne scufundăm decât să arunc libertatea!” Benjamin Franklin a spus că cei ce renunţă la libertate pentru siguranţă nu merită nici libertatea, nici siguranţa! Vorbindu-le credincioşilor din Galatia, Pavel li se adresează legaliştilor care doreau să-i oblige să se întoarcă şi să trăiască după standardele imposibile ale vechii legi. El scrie: „Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneţi, deci, tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei”. Astăzi trebuie să te opreşti, să priveşti în sus şi să spui: „Slavă lui Dumnezeu pentru libertatea mea!”

Trebuie să ne CURĂŢIM!

lighian„Cei cu inima curată …  vor vedea pe Dumnezeu!”      Matei 5:8

În Cortul întâlnirii era un vas mare pentru spălat care se numea lighean (Exod 30:18). Piciorul lui de aramă era ca o oglindă, permiţându-i preotului să-şi vadă mizeria de pe picioare, înainte de a se putea apropia de Dumnezeu, trebuia să se oprească şi să se spele, altfel murea. Psalmistul scrie: „Cine se va ridica până la locui Lui cel Sfânt? – Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată … Acela va căpăta binecuvântarea Domnului” (Psalmul 24:3-5). Binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiţionate de starea inimii. Oare asta înseamnă că trebuie să fii fără păcat? Nu, ci că trebuie să fii conştient de păcat şi să-l rezolvi imediat.

De ce atâta zgomot pentru curăţie? Deoarece Domnul Isus a spus: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”, problema nu este imposibilitatea lui Dumnezeu de a fi văzut, ci neputinţa noastră de a-L vedea. Nu e de mirare că David s-a rugat: „Zideşte în mine o inimă curată”. (Psalmul 51:10). Cuvântul curat vine de la cuvântul grecesc katharos care înseamnă „a curăţa”. Când ai auzit şi ai văzut prea multe, ai nevoie de o curăţenie spirituală. Numai o inimă curată poate înţelege voia lui Dumnezeu şi poate deosebi căile Lui. Păcatul neidentificat, nemărturisit şi neiertat îţi va bloca arterele spirituale.

O inimă care nu este curată te va face să cauţi înţelepciunea celor din jur şi nu pe cea a lui Dumnezeu. Te va face să ai nevoie de rugăciune în loc să te rogi tu pentru ceilalţi. Nu duce cu tine ceea ce Dumnezeu vrea să laşi jos. Scapă de „orice pedică, şi păcatul care te înfăşoară aşa de lesne” (Evrei 12:1). Ceea ce doreşte Dumnezeu să-ţi arate merită efortul de a te curăţi.

E timpul să mergi mai departe!

marea rosie„El a aruncat în mare carele lui Faraon şi oastea lui… în marea Roşie” Exod 15:4

Timp de 400 de ani, Faraon a robit poporul Israel. Apoi, chiar când au crezut că au scăpat, s-au trezit din nou cu el la Marea Roşie. Şi atunci a fost momentul în care a intervenit Dumnezeu, făcându-i să cânte: „El a aruncat în mare carele lui Faraon şi oastea lui … în Marea Roşie”. Şi Dumnezeu doreşte să facă la fel pentru tine. Indiferent ce s-a întâmplat, El te poate scoate învingător şi-ţi poate da o cântare nouă. Se va întâmpla repede sau uşor? Nu ştiu, ce ştiu este că vom scăpa în moduri diferite şi în ritmuri diferite. Cum au trecut evreii Marea Roşie? Păşind! Dar când au ajuns pe partea cealaltă, acea masă de apă a devenit o linie despărţitoare între trecutul şi viitorul lor. Dar pentru a scăpa de trecutul tău, trebuie să ierţi şi să continui să ierţi până când trecutul îşi pierde puterea de stăpânire, asupra ta. Trebuie să te ridici şi să declari prin credinţă că puterea pe care acele vechi probleme o aveau asupra ta este zdrobită. Domnul Isus a promis că atunci când Cuvântul Lui despre acea problemă devine cuvântul Tău, circumstanţele tale vor începe să se schimbe (Marcu 11:23-26). Fă Cuvântul Lui să fie şi cuvântul tău. Însă aveţi grijă că trecutul va încerca să vă schimbe deciziile luate doar să vadă dacă sunteţi gata sa mergeţi mai departe. Pavel spunea „Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:11). Dar moartea singură nu pune capăt, ai nevoie de o înmormântare. Aşa că stabileşte-ţi un moment, un loc şi un epitaf care spune: „trecutul se termină exact aici!” Spune-i lui Faraon: „oştile şi stafiile tale nu mă vor mai rănii” şi mergi mai departe!

Fi pregătit şi lasă-l pe Dumnezeu să lucreze

biblia 5„Întristările noastre uşoare … lucrează pentru noi” 2 Corinteni 4:17

Există clipe în viata ta când tot ce încerci să faci pare că nu merge bine. Poate credinţa ta este puternică şi angajamentul tău e profund şi totuşi împotrivirea vine şi bate la uşa. În asemenea vremuri, puterea rugăciunii te va întări şi te va stabiliza. Dar nu te poţi ruga pentru întreaga ta viaţă! Dumnezeu are un plan de a nu te lăsa să fii roditor tot timpul. Adevărata creştere necesită perioade de zbatere precum şi perioade de succes. Perioadele de zbateri îţi distrug mândria faţă de propria ta abilitate, măresc dependenţa ta de Dumnezeu şi te fac să spui asemenea lui Pavel: „Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră … vine de la Dumnezeu (2 Corinteni 3:5). Acestea sunt experienţe care te smeresc, dar ai nevoie de ele. Viata ta seamănă cu un copac: iarna îşi reface puterile în tăcere, pregătindu-se pentru noul anotimp de rodire. Când priveşti în urmă la realizările din viaţa ta, vei observa că acestea sunt sezoniere. Există perioade de ploaie, precum şi de soare şi fiecare sezon serveşte unui scop important. De aceea e o greşeală să iei o decizie permanentă bazată pe circumstanţe temporare sau pe emoţii schimbătoare. „…lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice” (2 Corinteni 4:18). Cuvântul trecător înseamnă „supus schimbării”. Fii pregătit, nu va fi mereu aşa! Uneori o anumită situaţie nu necesită acţiune, ci răbdare şi încredere în Dumnezeu. Pavel scrie: „întristările noastre uşoare … lucrează pentru noi”. în moduri pe care nu le poţi înţelege, Dumnezeu face ca circumstanţele în care te găseşti astăzi să lucreze spre binele tău.

Vei câştiga!

invingator„Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde” Psalmul 3:4

Indiferent când sau cum ai căzut, Dumnezeu doreşte să te ridice şi să te pună din nou pe picioare. Cei ce n-au experimentat niciodată căderea, de regulă, nu realizează prea multe. Există o anumită securitate în faptul că joci la sigur. Nu pierzi nimic, dar nu câştigi nimic. Nu cobori niciodată din barcă şi nu mergi pe ape. Nu ar fi mai bine să fii la un pas de înec şi să trebuiască să fii salvat decât să nu experimentezi niciodată puterea lui Dumnezeu care lucrează în tine? Opoziţia e precum aluatul; când e pus la căldură creşte. Şi cu cât se încălzeşte mai tare, cu atât mai mult creşte. Adevărul e că fiecare oportunitate pe care ţi-o dă Dumnezeu va veni cu obstacole şi va trebui să te ridici deasupra lor. Uită-te la copiii lui Israel în Egipt: „cu cât îi asupreau mai mult, cu atât se înmulţeau şi creşteau” (Exod 1:12). Deseori vremurile grele fac mai mult pentru a-ţi întări credinţa decât cele bune. Poate spui: „Dar am dat-o în bară!” Dumnezeu spune: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită” (2 Corinteni 12:9). Dar tu spui: „Dar cei în care am avut încredere m-au dezamăgit şi cei despre care am crezut că mă susţin erau împotriva mea”. Psalmistul a spus: „cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu …Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde” (Psalmul 3:2-4). E greu să accepţi faptul că unii oameni nu vor ca tu să reuşeşti. Dar mulţi care o „spun” nu se poartă ca atare! Cel mai sigur loc din lume este să fi în voia lui Dumnezeu. Dacă îţi aliniezi planul la scopul lui Dumnezeu, în cele din urmă vei câştiga şi lumea nu poate face nimic pentru a te opri!

În aşteptarea unor zile mai bune

drum„Tot plin de încredere aş fi” (Psalmul 27:13)

Pavel a scris: „Deseori am fost … în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgînilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii mincinoşi. În osteneli şi necazuri, în priveghiuiri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile” (2 Corinteni 11:26:28). Cum a făcut faţă Pavel acestor experienţe? „Uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte” (Filipeni 3:13). Pavel nu a uitat nimic din toate acestea; el şi-a adus aminte nume, locuri, feţe şi chiar a scris despre ele. Dar este o diferenţă: el a refuzat ca ceea ce i s-a făcut să-i afecteze perspectiva. Asta e atitudinea de care ai nevoie tu! Când dorinţa ta de a merge înainte devine mai mare decât amintirile trecutului, vei începe să trăieşti din nou. „Cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie” (Proverbe 29:18). Până nu ai o viziune a zilei de mâine vei trăi în zbaterile zilei de ieri. Însuşi faptul că Dumnezeu pune din nou dorinţa în sufletul tău înseamnă că vin zile mai bune! Aşa că ridică-te şi spune cu psalmistul: „Tot plin de încredere aş fi”.