Informaţii din India…

Inima nu mă mustră pentru nici una din zilele mele. Iov 27:6(b)

Anul 2009 a trecut aşa de repede; nu ştiu dacă ni se pare doar nouă sau poate simţiţi şi voi lucrul acesta. Pentru fiecare dintre noi, din anul trecut a rămas doar amintiri plăcute şi succese, sau poate amintiri dureroase şi regrete. Recent am citit un motto care mi-a plăcut: “Nu conteza câţi ani o să aibă viaţa ta, ci contează câtă viaţă pui în ani tăi.” Cu toţi am observat că fiecare zi trăită mai aproape de Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, ne-a adus bucurie şi lasă în urmă amintiri frumoase; dimpotrivă, fiecare zi trăită departe de Dumnezeu şi doar pentrut noi, a lăsat în urmă un gol în viaţă, neîmplinire şi regrete.

Dumnezeu să vă ajute şi pe voi şi pe noi să punem viaţă, sfinţenie, dragoste şi dăruire mai mult în anul 2010, aşa încât să nu ne mustre inima pentru nici una din zile trăite.

Mulţumiri

Nu putem decât să-i mulţumim lui Dumnezeu că a fost alături de noi şi în anul 2009 şi ne-a dat har în slăbiciunile noastre, dar vrem să vă mulţumim şi vouă care aţi lucrat împreună cu noi pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu aici în India. Chiar dacă sunteţi departe, totuşi rugăciunile, dragostea şi dăruirea voastră au făcut posibilă această lucrare în India. Dumnezeu să vă răsplătească fiecaruia.

Întâlnirea pastorilor şi liderilor

Odată pe lună are loc o întâlnire a pastorilor şi liderilor creştini din această zonă, iar pe rând fiecare Biserică sau organizaţie găzduieşte această întâlnire. În luna Decembrie a fost rândul nostru să găzduim această întâlnire. A fost un timp de părtăşie în care ne-am încurajat şi rugat unii pentru alţii.

Programul de Crăciun din Şcoală

Crăciunul este o ocazie foarte bună de a împărtăşi Vestea Bună cu oamenii din casta mijlocie şi superioară, cu care este destul de greu să o faci în timpul anului. Cu această ocazie am organizat în Şcoală un program special, unde prin cântece, scenete şi predică, familile elevilor au auzit despre dragostea lui Dumnezeu faţă de ei. A fost un program foarte frumos în care ne-am bucurat cu toţii de talentul cu care au fost înzestraţi aceşti copii. Mulţi părinţi au venit la sfârşitul programului şi ne-au spus că au fost impresionaţi de program.

Programul de Crăciun din Biserică

În Biserică am avut un program cu copiii de la cele 3 clase de alfabetizare. Ca de obicei Biserica a fost plină. Copiii au cântat şi au avut 2 scenete. Mesajul a fost despre magi, din Matei 2:1-12, de unde le-am arătat că oamenii înţelepţi îl caută, se închină şi Îi aduc daruri lui Isus.

Decembrie este numită şi luna cadourilor, şi pentru că ştiam că nimeni nu va refuza un cadou, ne-am gândit că ar fi frumos să fie distribuite câteva cadouri şi la casele celor bogaţi. În fiecare cadou erau două broşuri şi un CD foarte bun cu un film care începe cu creaţia şi căderea omului în păcat şi decăderea lui morală, iar apoi arată secvenţe din viaţa şi activitatea Domnului Isus, ca soluţia lui Dumnezeu la nevoia oamenilor, iar sfârşitul este despre judecata finală şi despre rai şi iad.

Cadouri pentru clasele de alfabetizare

Datorită dragostei şi dăruirii unei surori, copiii din cele 3 clase de alfabetizare dar şi copiii nostri săraci de la şcoală au primit câte un cadou. Fiecare cadou a avut: o căciulă, un fular, o cicolată mare, o cutie micuţă de drajeuri cu un joc ataşat şi un pachet de bomboane.

Copiii s-au bucurat foarte mult şi aşa cum vedeţi şi în poză i-au mulţumit lui Dumnezeu pentru aceste cadouri.

Motive de rugăciune:

  • rugaţi-vă pentru toţi oamenii care au auzit Evanghelia, Dumnezeu să îi ajute să fie înţelepţi ca şi magii, adică să-L caute, să I se închine şi să-şi de-a viaţa lor Domnului Isus.
  • rugaţi-vă pentru toţi oamenii care au primi CD-ul şi au vizionat acel film, Dumnezeu să lucreze la inimile lor.
  • rugaţi-vă pentru creşterea Bisericii, atât spiritual cât şi numeric, ne-am dori anul acesta un botez cu mai multe persoane.
  • rugaţi-vă pentru pămâtul pentru şcoală, încă nu am reuşit să concretizăm nimic până acum, dar cel puţin mulţumim Domnlui că proprietarul ne-a mai lăsat anul acesta în actuala clădire.

Împreună cu voi în slujba lui Dumnezeu

Fam. Peter

Privind în urmă…

Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita   nici una din   binefacerine Lui.” Psalmul 103.2

Ai condus maşina vreodată pe versantul uni munte şi te-ai oprit în vârf pentru a privi înapoi?

Îmi aduc aminte drumul şerpuitor care urca în zig-zag pe Transfaăgărăşan. Câteodată intram într-o ceaţă atât de densă că erai nesigur pe unde merge maşina. Când am ajuns în vârf, ne-am uitat în jos de unde am venit. Acolo jos erau serpentinele pe care le-am urcat cu aşa mare grutate, totul era clar acum şi chiar se putea vedea la mare depărtare pentru că şi ceaţa s-a risipit. Ce panoramă!

Uneori ca buni creştini, trebuie să ne oprim din drumul vieţii şi să privim înapoi. Cu toate că acest drum al vieţii a fost sinuos şi abrupt, plin de probleme vom putea să vedem cum Dumnezeu ne-a călăuzit prin credincioşia Sa.

Iată ce poate vedea un creştin atunci când se uită înapoi:

1. Eliberarea pe care ne-a adus-o Domnul. „Aduţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins…” Deuteronom 15.5

2. Felul cum ne-a călăuzit. „Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău,…” Deuteronom 8.2

3. Binecuvântările pe care ni le-a dăruit. „Aduţi aminte de zilele din vechime, socoteşte anii, vărstă de oameni după vărstă de oameni, Întreabă pe tatăl tău, şi te va învăţa, pe bătrânii tăi, şi îţi vor spune. când cel Prea Înalt a dat o moştenire … aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său…” Deuteronom 32.7-12

4. Victoriile pe care le-a câştigat. „Recuoaşteţi astăzi – ce nu au putut recunoaşte şi vedea copii voştrii – pedepsele Domnului, Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna Lui cea tare şi braţul Lui cel întin, semnele Lui şi faptele pe care le-a săvârşit în mijlocul Egiptului, împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului şi împotriva întregii lui ţării. Recunoaşteţi ce a făcut El oştirii Egiptului, cailor lui şi carelor lui, cum a făcut să vină peste ei apele Mării Roşii, când vă urmăreau şi i-a nimicit pentru totdeauna; ce v-a făct în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut lui Datan şi lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit, cu casele lor şi corturile lor, şi cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. Căci aţi văzut cu ochii voştri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul.” Deuteronom 11.2-7

5. Încurajările pe care ni le-a dat. „Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoaşteţi dar din toată inimavoastră şi din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niunul n-a rămas neîmplinit.” Iosua 23.14

Când suntem faţă în faţă cu dificultăţile, uităm adesea de credincişia lui Dumnezeu din trecut. Vedem numai rutele ocolitoare şi pericolele drumului pe care mergem. Dar acum după ce am trecut în anul 2010 priveşte în urmă la anul 2009 şi vei vedea bucuria victorie, chemarea urcuşului şi prezenţa Însoţitorului pe cale, care a promis că nu ne lasă şi nu ne va uita, şi dacă suntem astăziaici suntem datorită biruinţei e care am avut-o prin braţul puternic al Domnului.

Îţi mulţumim pentru 2009

„Vedem cum ni se duc anii ca un sunet…” -constată omul lui Dumnezeu,Moise în Psalmul 90.9. Horaţiu spunea: „Anii care trec ne răpesc mereu câte ceva.”

Pe cineva sau câte ceva am pierdut şi noi în anul care se scurge peste câteva ceasuri, dar aş vrea să nu uităm şi ce-am câştigat, să nu uităm binefacerile Domnului (Ps.103.2) de care am avut parte. Şi unele şi altele trebuie să ne apropie mai mult de Dumnezeu. „Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă” 2Corinteni 4.17

Cred că acum la cumpăna dintre ani putem să spunem şi noi ce spunea psalnistul în Psalmul 100:

„Strigaţi de bucurie Către Domnul, toţi locuitorii pământului!  Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeul El ne-a făcut, ai lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunei Lui Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui!      Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.  Căci Domnul este bun: bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui din neam în neam!”

Americanii au o zi de mulţumire care a fost decretată prin decret prezidenţial de către Abraham Lincoln în anul 1863 ca ultima zi de joi din luna noiembrie, zi in care poporul trebuie să se întoarcă cu mulţumire către Dumnezeu. Dar trebuie să aven un decret prezidenţial ca să-I mulţumim lui Dumnezeu? Tot ce suntem şi tot ce avem se datorează lui Dumnezeu, dacă am ajun în această ultimă zi a anului 2009 este doar datorită dragostei, milei, bunătăţii lui Dumnezeu.

Acum la sfârşitul lui 2009 cred că este bine să venim şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce a însemnat anul 2009 pentru noi şi pentru familiile noastre.