La cumpăna dintre ani

„Doamne ce vrei să fac? „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se ca spune ce trebuie să faci.” Fapte 9.6

Cuvintele acestei întrebări arată sinceritatea perfectă a unui om integru, atitudinea cea mai dreaptă şi sigură de altfel, pe care trebuie s-o aibă orice om care s-a întâlnit cu Domnul Isus, nu neaparat pe un drum al Damascului, ci în orice fel. Domnul în îndurarea Lui, a binevoit să ne iasă înainte ca să ne oprească de pe un drum fatal şi să ne aşeze pe drumul care duce la fericire şi viaţă veşnică.

Saul, mai tărziu apostolul Pavel, trăia o viaţă religioasă după cea mai îngustă partidă a religiei iudaice, fiind sincer, în felul lui, fără să-şi dea seama că, cu toată sinceritatea lui, era un ucigaş. Deci sinceritatea noastră, oricât de sinceră ar fi, nu este un criteriu că suntem ân limitele voii lui Dumnezeu. Dar când Pavel s-a întâlnit cu Domnul Isus, a renunţat imediat la sinceritatea religioasă pe care o avea, şi din toată inima a întrebat: „Doamne, ce vrei să fac?”

Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la ultima zi a anului acesta şi ne găsim acum gata să-l începem pe cel care vine. Poate că ar fi bine să ne facem un bilanţ al vieţii din anul 2011 care trece. Să stăm puţin liniştiţi şi să ne întrebăm sincer: Ce a avut Domnul Isus din partea mea, anul acesta? Mai multă sfinţenie, mai multă ascultare, mai multă asemănare cu El? Şi apoi, ce pagube am avut? Mai puţină veghere? Mai multe înfrângeri? Mai multă lipsă de dragoste? mai mult timp pierdut, uitând chemarea pe care o avem de a-I fi martori şi de a lucra pentru El? Dumnezeu ne-a lăsat aici ca să trăim pentru El. Dacă rezultatul bilanţului nostru este deficitar, noi am pierdut iar Domnul Isus nu a fost onorat cum ar fi trebuit.

Să nu poşim în noul an 2012 târând după noi eul nostru cu toată trena de nepăsare, uşurătate, interese personale, indiferenţă faţă de cei din jur şi mai ales faşă de Acela care ne-a însoţit totuş cu harul Său, cele 365 de zile care s-au scurs, ci să fim sinceri întrebându-L: „Doamne ce vrei să fac?” Apostolul Pavel nu numai că adorit sincer să afle ce vrea Domnul Isus de la el, dar era ferm hotărât să şi facă ce-i va spune şi cere El. Să fim şi noi la fel, şi aceasta să fie şi deviza vieţii noastre cum a fost şi pentru Pavel. Ce mângâiere va fi avut apostolul, când a înţeles că Domnul l-a ales ca să fie un vas care să ducă Numele Lui înaintea neamurilor…! Ce privilegiu i s-a dat să poarte Numele Aceluia pe care L-a prigonit, dar care este „Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilo.”

Şi nouă ni s-a dar această mare favoare de a purta Numele Domnului Isus peste tot şi el vrea să-L purtăm cu toată cinstea şi demnitatea ca să-L auzim într-o zi: „Ştiu că… n-ai tăgăduit Numele Meu.” Orice ne-ar aştepta în anul care vene, să nu uităm nici o clipă că suntem nişte vase care poartă Numele Domnului Isus.

Ce chemare înaltă avem! Purtători ai Numelui care este mai pe sus de orice nume.

Fie ca binecuvântarea lui Dumezeu, protecţia Lui divină să ne însoţească pe toţi în noul an 2012.

UN AN NOU BINECUVÂNTAT!

LA MULŢI ANI!