Fă un lucru frumos!

Reblogged from Armonia Magazin SUA:

slujirea„Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine
Ioan, 17.4-5

Fii activ în slujirea încredințată

Dumnezeu Însuși ne-a creat așa cum suntem – iar prin credința în Isus Cristos și har – ne-a dat vieți noi din Isus Cristos, și, cu multe veacuri în urmă, El ne-a planificat ca noi să ne trăim sceste vieți slujindu-i pe alții. (Efeseni, 2:10)

Dragă frate și soră,
Ai fost creat să-i slujești lui Dumnezeu, ajutându-ți semenii. (Matei, 25)
 
Read more…

… ţie îţi voi da viaţa ta …

ceasŞi tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele!
Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul,
dar ţie îţi voi da ca pradă de război viaţa ta,
în toate locurile unde vei merge.
(Ieremia 45:5)

Aceasta este o promisiune dată ţie pentru locurile dificile în care te-ai putea afla, pentru situaţiile dificile în care poate te găseşti – o promisiune de siguranţă şi de viaţă chiar în mijlocul presiunilor uriaşe. Şi este o promisiune care se adaptează pentru a se conforma timpurilor când acestea continuă să devină tot mai grele, pe măsură ce ne apropiem de ultimile „minute” ale istorie.

Ce înseamnă când se spune că tu vei avea „ca pradă de război viaţa ta“? Înseamnă că viaţa ta va fi smulsă din gura Vrăjmaşului, aşa cum David smulgea mielul din gura leului. Nu înseamnă că tu vei fi cruţat de focul bătăliei şi de confruntarea cu duşmanii tăi, ci înseamnă „Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei“ (Psalmul 23:5), un adăpost împotriva furtunii, o fortăreaţă în mijlocul vrăjmaşilor, şi o viaţă păstrată în faţa presiunii continue. Înseamnă mângâiere şi speranţă de la Dumnezeu, aşa cum a primit Pavel când el şi prietenii săi „[au] fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile [lor], aşa că nici nu mai [trăgeau] nădejde de viaţă“ (2 Corinteni 1:8). Şi înseamnă ajutorul divin al Domnului, aşa cum a fost când „ţepuşul în carne“ al lui Pavel (2 Corinteni 12:7) a rămas, dar puterea lui Hristos a venit să se odihnească peste el, şi el a învăţat că „harul [lui Dumnezeu] este de ajuns“ (2 Corinteni 12:9).

Fie ca Domnul să ne dea „ca pradă de război viaţa noastră, în toate locurile unde vom merge“  am parafrazat puţin mesajul lui Dumnezeu prin profetul Ieremia, să ne ajute astăzi să fim biruitori în toate dificultăţile noastre.

Afirmaţii celebre

intelepciune 2„Dobândeşte înţelepciune, dobân­deşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.” Proverbe 4.5

„Cel mai frumos sistem al soarelui, al planetelor şi al cometelor putea proveni doar prin decizia şi stăpâni­rea unei Fiinţe intelectuale puternice.” (Isaac Newton)

„Unii călătoresc până la capătul pă­mântului să caute fericirea, când de fapt aceasta se află chiar lângă ei. O inimă mulţumită e fericită.” (Horaţiu)

„Unii îşi pun faptele de acord cu conştiinţa. Alţii, cei mai mulţi, îşi pun conştiinţa de acord cu faptele.” (Camil Petrescu)

„Insulta e declaraţia înfrângerii.” (Nicolae lorga)

„Nu numai oamenilor, dar şi lucrurilor trebuie să li se ia masca şi să li se redea aspectul propriu.”(Seneca)

„Sunt bătrân şi m-am îngrijorat de multe, dar majori­tatea lucrurilor de care m-am îngrijorat, nu mi s-au în­tâmplat niciodată.” (Mark Twain)

„Cu pumnul strâns nu poţi da mâna cu cineva.” (Indira Gandhi)

Izvorul apei vieţii

rau de munte„Pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim de­spre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată.” 1 Ioan 1.2

Prin venirea Domnului Isus a pornit spre noi un „fluviu” al dragostei, care aduce prospeţime vieţii tuturor celor care L-au primit ca Mântuitor. Faptul că de când a ve­nit – Mântuitorul şi până acum au existat şi există cre­dincioşi, este o dovadă despre existenţa acestui „flu­viu”. Vrăjmaşul sufletelor, a încercat în toate chipurile să oprească acest fluviu, dar nu a izbutit şi nici nu va reuşi vreodată. Încercaţi să opriţi un izvor de munte şi veţi vedea ca nu se poate; peste puţin timp, tot îşi va face loc să curgă mai departe.

Apostolul Ioan mărturisea că a avut parte de această viaţă veşnică, că a stat lângă Mântuitorul, că a trăit alături de El, că a mâncat împreună cu El. Cine stă lângă un râu se bucură de binefacerile lui. Lângă râuri cresc arbori; apa le dă vigoare şi îi ţine verzi. „El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui. Şi ale cărui frunze nu se veştejesc…” (Psalmul 1.3). Iată o imagine care ne învaţă, dacă stăm prin credinţă lângă Domnul Isus, avem viaţa! Mântuitorul este Izvorul apei vieţii. Să bem din acest izvor de apă vie şi în veac nu ne va fi sete!

Precizare din partea Bisericii Metanoia Arad

metanoia-aradDorind să păstrez o poziţie echidistantă în ce priveste cazul Metanoia Arad şi pastorul Cristian Barbosu, după ce am prezentat comunicatul pastorului Cristian Barbosu doresc să prezint şi poziţia oficială a Bisericii Metanoia Arad.

Având în vedere discuţiile şi informaţiile care circulă în spaţiul virtual cu privire la Biserica Baptistă Metanoia Arad, precum şi comunicatul fratelui Cristian Barbosu exprimat în acest context, considerăm că este necesar să aducem câteva precizări şi clarificări ce se impun în această situaţie.

În anul 2012 şi în special ultima parte a acestui an, în cadrul bisericii noastre au apărut diferenţe majore de înţelegere şi aplicare a Scripturii între fratele Cristian Barbosu şi cea mai mare parte a echipei de slujire, respectiv 8 din cei 11 membri (între aceștia fiind și 3 din cei 5 presbiteri ai bisericii).

Aceste diferențe au vizat în special trecerea de la modelul de conducere în care am funcționat și care era un model de conducere printr-o pluralitate de presbiteri, dar sub autoritatea Adunării Generale, la un nou model, specific bisericii Harvest, în care Adunarea Generala a bisericii nu mai  există, atribuțiile acesteia transferându-se Consiliului de Presbiteri (format doar din presbiterii activi), care îşi asumă întreaga răspundere pentru conducerea bisericii, atât din punct de vedere spiritual cât și legal, și în cadrul căruia Pastorul Senior funcționează ca și Primul dintre egali (primus inter pares). În această situație, Biserica Metanoia urma să își piardă autonomia, în schimbul subordonării către Harvest Bible Fellowship.

Maniera în care fratele Cristian Barbosu a condus şi influenţat procesul de implementare a noului model de conducere, precum şi faptul că o mare parte a comunităţii nu a agreat cu varianta dorită de biserica Harvest şi de fratele Cristian Barbosu, a produs dezbinare în cadrul comunităţii şi multe controverse ce periclitau unitatea bisericii.

Pornind de la această realitate, un grup de iniţiativă dintre membrii bisericii au lansat procesul convocării Adunării Genarale, la care au aderat 289 din cei 584 membri ai bisericii. Astfel a fost posibilă convocarea Adunării Genarale a Bisericii Baptiste Metanoia, respectându-se cadrul legal prevăzut de Statutul Cultului Creștin Baptist din România.

Ordinea de zi cuprindea, printre altele, renunţarea la noul model de conducere ce se dorea implementat, precum şi la colaborarea cu Harvest Bible Fellowship. De asemenea, propunea şi o evaluare a lucrătorilor duhovniceşti şi reconfirmarea lor în slujire la nivelul Bisericii.

Adunarea Generală a avut loc în data de 09.02.13, cu participarea a trei delegați din partea Comunităţii Baptiste de Arad. Lucrările Adunării Generale s-au desfăşurat în termeni şi în condiţii echilibrate, fără participarea pastorului Cristian Barbosu, care a ales să-și trimită un delegat pentru a citi o scrisoare deschisă către Biserică. În această scrisoare, printre altele, fratele Cristian Barbosu anunţa că la ora 13,00 a aceleiaşi zile, s-a retras atât din cadrul Bisericii Metanoia, cât şi din cadrul Cultului Creştin Baptist, anunțând cu acea ocazie şi faptul că va începe o nouă lucrare în Arad.

Ca urmare a deciziilor Adunării Generale din 09.02.2013, Biserica Metanoia Arad a rămas o biserică baptistă şi a ales o nouă conducere confirmată într-un cadru statutar, legal.

Lucrarea spirituală a Bisericii, precum şi celelalte activităţi specifice se desfăşoară într-un cadru normal, ce respectă învăţătura biblică, intenţia noastră fiind să cultivăm relaţii creştine sănătoase, şi să reconciliem relaţiile care la această oră suferă.

Nu încurajăm şi nici nu vrem să fim parte din numeroasele polemici care s-au creat, mai ales în spaţiul virtual, şi care, se vor mai naşte probabil în jurul evenimentelor ce s-au petrecut în viaţa bisericii Metanoia. În același timp, dezaprobăm opiniile care nu au o bază reală de informare, sau sunt exprimate într-un mod tendenţios și ne delimităm de orice poziţie care exprimă opinii sau păreri într-o manieră şi formulare lipsită de respect și principialitate, inclusiv dacă vin din partea unor membri ai bisericii noastre.

Pentru cei care doresc să afle orice alte informații sau dovezi care susțin poziția noastră, suntem gata să dăm socoteală oricui ne-o va cere, în spiritul dreptului la adevăr şi a respectului pe care ni-l datorăm unii altora, dar mai ales lui Dumnezeu.

În dragoste,

Echipa de slujire a Bisericii Creștine Baptiste Metanoia Arad

23 Februarie 2013

biserica metanoia arad

Tommy Lee Osborn – a murit la vîrsta de 89 de ani

osbornTommy Lee Osborn a murit la vîrsta de 89 de ani, avînd 5 nepoți, 22 de strănepoți și 3 străstrănepoți.

Cruciadele lui Osborn în 1956 în Tailanda și în 1957 în Uganda au pus bazele dezvoltării penticostalismului în aceste țări.

românia evanghelică                                                                                                                   osborn.org

Mama

1. În vaduri ape repezi curg                           2. Tu torci. Pe vatra veche ard,
Si vuiet dau în cale,                                             Pocnind din vreme-n vreme,
Iar plopi în umedul amurg                           Trei vreascuri rupte dintr-un gard.
Doinesc eterna jale.                                            Iar flacara lor geme:
Pe malul apei se-mpletesc                             Clipeste-abia din când în când
Carari ce duc la moara –                                   Cu stingerea-n bataie,
Acolo, mama, te zaresc                                     Lumini cu umbre-amestecând
Pe tine-ntr-o cascioara.                                    Prin colturi de odaie.

3. Cu tine doua fete stau                                   4. Si firul tau se rupe des,
Si torc în rând cu tine;                                       Caci gânduri te framânta.
Sunt înca mici si tata n-au                              Spui soapte fara de-nteles,
Si George nu mai vine.                                       Si ochii tai stau tânta.
Un basm cu pajuri si cu zmei                        Scapi fusul jos; nimic nu zici
Începe-acum o fata,                                             Când fusul se desfira…
Tu taci s-asculti povestea ei                          Te uiti la el si nu-l ridici,
Si stai îngândurata.                                               Si fetele se mira.

5. O, nu! Nu-i drept sa te-ndoiesti!                            6. Într-un târziu, neridicând
La geam tu sari deodata,                                                 De jos a ta privire:
Prin noapte-afara lung privesti –                              – „Eu simt ca voi muri-n curând,
– „Ce vezi?î întreab-o fata.                                              Ca nu-mi mai sunt în fire…
– „Nimic… Mi s-a parut asa!                                           Mai stiu si eu la ce gândeam?
Si jalea te rapune,                                                                Aveti si voi un frate…
Si fiecare vorba-a ta                                                            Mi s-a parut c-aud la geam
E plâns de-ngropaciune.                                                 Cu degetul cum bate.

7. Dar n-a fost el!… Sa-l vad venind,                        8. Afara-i vânt si e-nnorat,
As mai trai o viata.                                                              Si noaptea e târzie;
E dus, si voi muri dorind                                                Copilele ti s-au culcat –
Sa-l vad o data-n fata.                                                        Tu, inima pustie,
Asa vrea poate Dumnezeu,                                           Stai tot la vatra-ncet plângând:
Asa mi-e datul sortii,                                                         E dus si nu mai vine!
Sa n-am eu pe baiatul meu                                            S-adormi târziu cu mine-n gând
La cap, în ceasul mortii!                                                 Ca sa visezi de mine!


de George Coşbuc 

Catedrala de Cristal a intrat în faliment

Catedrala de Cristal din California, una dintre cele mai cunoscute megabiserici din America a depus actele pentru protecţia legii falimentului.

Catedrala de Cristal din California, o biserică activă din 1977 a anunțat ieri depunerea dosarului prin care cere protecția legii falimentului în fața creditorilor. Gestul a venit în urma respingerii de către creditori a moratorului privind reeșalonarea plăților.

Alături de sute alte biserici americane aflate în aceeași situație, Catedrala de Cristal este cel mai nou caz și, în același timp, cel mai de impact. „Am fost prima biserică din America ce a transmis la televizor slujbele săptămânale”, își amintește Dr. Robert Schuller, liderul bisericii, estimând actualmente o audiență de 20.000.000 de telespectatori. Biserica este cea mai mare clădire din lume realizată din sticlă, având datorii de zeci de milioane de dolari, majoritatea către stații de televiziune.

 

Zvastica pe o biserică penticostală incendiată la Aiud

Poliţiştii din Aiud cercetează condiţiile producerii unui incendiu la biserica penticostală din oraş. Au ars acoperişul şi mai multe obiecte aflate în interiorul clădirii.

Evenimentul a avut loc azi-noapte şi s-a soldat cu distrugerea acoperişului în procent de 85 la sută, dar şi a unor obiecte din interior. Reprezentanţii bisericii au reclamat dispariţia unei orgi din subsolul clădirii.

De asemenea, pe un perete interior a fost descoperită desenată cu vopsea neagră o zvastică (simbolul fascismului). Poliţiştii au prelevat amprente şi încearcă să identifice un cerc de suspecţi.