Un mare adevăr!

Daniel Brânzei: „Deosebirile reale sunt numai între pentecostalii răi și baptiștii răi. Cei dintâi Îi spun lui Dumnezeu ce TREBUIE să facă, iar ceilalți Îi spun lui Dumnezeu ce NU ARE VOIE să facă. Pentecostalii buni și baptiștii buni sunt … „tot ăia“. Ei Îi spun lui Dumnezeu dorințele lor și apoi Îl lasă pe El să facă ce vrea El. Ei nu-L manevrează pe Dumnezeu, ci I se subordonează.“

Cugetări despre adevăr (2)

„Oamenii care sunt indulgenţi cu alţii din pricina dragostei lor pentru păcat, socotesc Adevărul cruzime, iar austeritatea mutilare.” Clement Alexandrinul

„Minciuna nu se deosebeşte de Adevăr prin simpla comparaţie, dar prin aplicarea Adevărului sileşti minciuna să o ia la fugă.” Clement Alexandrinul

„Adevărul nu are nevoie de vechime şi nici  minciuna nu e apărată de noutate. Falsul rămâne fals oricât l-ar înobila antichitatea.” Tertulian

„Trebuie avut grijă ca nu cumva credincioşi să-l admire şi să-l iubeascămai mult pe păstor decât Adevărul.” Grigore cel Mare

Cugetări despre ADEVĂR…

  • „Cine nu crede cum trebuie Adevărul, acela are o credinţă închipuită” Maxim Mărturisitorul
  • „După cum nu este cu putinţă să avem înţelegerea celor văzute dacă avem ochii tulbuti, tot aşa nu putem să cunoaştem Adevărul lui Dumnezeu dacă inima ne este tulburată de păcat.” „Unde este vorba de Adevăr noi nesocotim toate şi ne uităm numai la El” Vasile cel Mare
  • „Obiceiul fără Adevăr nu este decât o veche greşală” Ciprian al Cartaginei
  • „Credinţa este începutul vieţii, dragostea este sfârşitul ei… legătura   dintre ele este Adevărul” Ignaţius al Antiohiei
  • „Nu mă bucur de cel ce vorbeşte mult, ci de cel ce spune Adevărul” Papias

Un sfat pentru doamne…

O credincioasă care se distingea printr-un farmec deosebit pentru vârsta ei înaintată, a fost întrebată de cineva ce a folosit ca să se menţină aşa. Ea a răspuns cu bunăvoinţă: „Am folosit pentru buze – adevărul; pentru voce – rugăciunea; pentru ochi – compătimirea; pentru mână – caritatea; pentru faţă – dreptatea şi pentru inimă – dragostea.

Sper că nu s-au supărat doamnele pe mine dar noi  bărbaţii dorim ca ele să rămână veşnic tinere şi frumoase.