Mirosind a Sfânt

Crestinul  AUTENTIC este o floare  ale carei petale emana  miros  de Dragoste, Bucurie, Pace, Indelunga, Rabdare, Bunatate, Facere de Bine, Credinciosie, Blandete si Infranare a Poftelor…. o diversitate de mirosuri armonizate perfect  prin Unirea lor intr-O Singura Sursa .

Oridecateori  neghina  va intepa floarea cu acele ei de rautate, batjocura, lacomie, cearta, vrajba, ura etc…, floarea care si-a primit mirosul de la Creatorul ei, tot acelasi parfum il  va emana. Mireasma  caracterului lui Dumnezeu imprimat in petalele copiei Lui  nu va disparea chiar daca aceasta  din urma ar fi strivita la pamant.

Daca as cauta sa  ranesc petala din mijloc de care sunt  legate  toate celelalte petala DRAGOSTEI, floarea  ar spune ca este plina de BUCURIE ca sufere pentru Numele Celui ce a creat-o; si pentru ca PACEA  este strans legata de ea, va  avea INDELUNGA RABDARE  cu Penina cea intepatoare si nu-si va pierde BUNATATEA  si FAPTELE  BUNE fiindca ea  va ramanea in continuare CREDINCIOASA  Celui care a intocmit-o si care i-a daruit un Duh BLAND, intocmai ca a Fiului.

Acest gen de flori NU vor POFTI  niciodata mirosuri care sa le perverteasca mireasma .

Sursa. E.C. Manea ResurseCrestine

Bucuraţi-vă în Domnul, nu în diavolul!

Când Pavel îţi citeşte din epistolele sale şi tu nu iei aminte, când predică Ioan şi tu nu asculţi, cum mai poţi primi pe sărac când nu primeşti pe apostol? Dar ca să fie necontenit deschise şi săracilor casele noastre şi apostolilor urechile, să curăţim murdăria din urechile sufletului nostru. După cum murdăria şi ceara di urechi, care astupă auzul trupului nostru, tot aşa astupă auzul sufletului nostru şi cântecele cele desfrânate, discuţiile despre anumite afaceri, despre datoriile de bani, despre dobânzi şi împrumuturi, mai grozave decât orice murdărie. Dar mai bine spus, nu numai ce-l astupă, ci-l şi murdăresc. Iar cei ce povestesc aceste lucruri aduc murdărie în urechile sufletului nostru.

Cum se bucură urechile sufletului?

Spune-mi te bucuri când auzi că se huleşt numele lui Dumnezeu? Nu-i aşa că te cutremuri şi-ţi astupi urechile? O cred! De ce? Pentru că nici tu nu huleşti pe Dumnezeu. Fă acelaş lucru şi cu cuvintele de ruşine! Şi dacă vrei să-mi atraţi lămurit că nu te bucuri să rosteşti cuvine de ruşine, atunci nici nu suferi să le auzi! Cum vei putea ajunge om virtuos, când îţi hrăneşti auzul cu astfel de cuvinte? Cum vei putea să înduri sudorile înfrânării pentru castitate, când îţi scurgi încetul cu încetul viaţa în râs, în cântece desfrânate şi în cuvint de ruşine? Abia de poate să se păstreze sfânt şi curat un suflet neîntinat de toate aceste murdării, dar unul hrănit cu astfel de cuvinte şi cântece cum se va ţine curat? Cum vom putea fugi de cuptorul acela când facem din viciu o artă, o meserie? N-ai auzit ce spune Pavel? „Bucuraţi-vă în Domnul!” Filipeni 4.4. N-a spus: „Bucuraţi-vă în diavolul!”

Cum sebucură ochii sufletului?

Cum vei putea asculta de Pavel? Cum vei mai putea simţi păcatele tale când eşti mereu ameţit de cele ce vezi? Nu-i de mirare, nici lucru că ai venit la biserică. Dar mai bine spus, e de mirare. Aici ai venit fără chef şi de mântuială; dincolo, însă alergi cu grabă şi cu multă tragere de inimă. Se vede aceasta din cele ce aduni când te întorci acasă. Fiecare din voi aduceţi acasă, strânsă la un loc, toată mocirla de cuvinte… dar mai bine spus n-o aaduceţi numai în casă, ci fiecare o aduce în sufletul lui. Întorci spatele cuvintelor de care nu trebuie să te scârbeşti, iar de care trebuie să te scârbeşti nu le urăşti, ci chiar le iubeşti. Dar nimeni nu simpte necurăţia asta. Pentru că nu ne înfricoşăm de ceea ce trebuie, ci ne temem de ceea ce nu trebuie.

Cum te bucuri?

dacă vrei să te distrezi, du-te în grădini sau parcuri, pe malurile râurilor sau ale lacurilor, plimbă-te prin câmpuri, pe dealuri (ca Isaac în Gen. 24.63), ascultă cântecul greierilor, du-te deseori la paturule de suferinţă, unde-i sănătate trupului şi folos cugetului tău, unde nu-i vătămare, nici alergare după plăcere. Ai soţie, ai copii! Ce plăcere o poate egala? Ai casă ai prieteni! Acestea-s cele ce desfăteză şi ne dau şi câştig, pe lângă curăţie trupească şi sufletească. Spune-mi ce este mai dulce decât copiii? Ce este mai dulce decât soţia pentru un bărbat care vrea să trăiască curat la trup şi la suflet? Se spune că bărbaţii au rostit cândva un cuvânt plin de înţelepciune. Auzind de teatre nelegiuite şi de distracţie plină de păcate, au spus: „Romanii au născocit aceste distracţii ca şi cum n-ar avea copii şi soţii” Prin aceste cuvinte au vrut să arate că nimic nu-i mai dulce decât copiii şi soţia, dacă vrei să duci o viaţă curată.

Conluzie

Aşadar să nu mai discutăm în zadar, să nu mai născocim cuvinte de apărare fără temei! O singură apărare este bună. Să fugim de cuptorul babilonian, să stăm departe de desfrânata egipteancă, chiar dacă ar trebui să scăpăm din mâinile ei cu trupul gol. Făcând aşa, ne vom bucura de mari plăceri, conştiinţa nu ne va ma acuza, vom petrece toată viaţa curaţi la suflet şi la trup şi vom dobândi şi bunătăţile viitoare, cu harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Isus Hristos, a Căruia este slava şi puterea, acum şi în vecii vecilor. Amin

Ioan Gură de Aur – episcop al Constantinopolului la Antiohia în 390 d.H.