Cercetare de sine

Cred că este foarte benefic pentru noi să ne cercetăm acum când deja aproape a trecut o lună din anul 2010, să ne cercetăm să vedem mergem înainte saă dăm înapoi în drumul nodtru spre Împărăţia lui Dumnezeu. Un test eficient cred că poate fi răspunsul nostru sincer la întrebările care urmează:

 • eşti acum un creştin mai bun decât în trecut sau ai pierdut râvna şi iubirea dintâi?
 • te rogi zi de zi şi petreci mai mult în prezenţa lui Dumnezeu?
 • citeşti şi cercetezi zi de zi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu?
 • este conducerea Domnului un fapt adevărat în gândirea şi conştiinţa ta?
 • te duci la Casa Domnului ori de câte ori poţi şi consideri lucrul acesta ca o întâlnire cu Dumnezeu în Casa Lui?
 • în rugăciunile tale ascunse şi publice, te rogi şi pentru alţii?
 • iei parte activă la lucrul bisericii locale sau lasi lucrul acesta altora?
 • încerci din toate puterile tale să aduci un suflet în casa Domnului şi dacă se poate la Isus Hristos?
 • poţi să spui că dărnicia ta pentru biserică şi lucrul Domnului este „după câştigul tău”?
 • iubeşti Biserica tot aşa de mult „cum a iubit Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea”?
 • crezi în misiunea creştină „în Ierusalim, în iudea, în Samaria şi până la marginile pământului”?
 • ai încercat vreodată să mărturiseşti pe Domnul înaintea oamenilor şi să câştigi un suflet măcar pentru Hristos?
 • trăieşti în pace cu toţi membri din biserică sau faci parte din partide sau grupe de neamuri şi prieteni personali?

„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă cercetaţi-vă” 2 Corinteni 13.5