Cugetări despre adevăr (2)

„Oamenii care sunt indulgenţi cu alţii din pricina dragostei lor pentru păcat, socotesc Adevărul cruzime, iar austeritatea mutilare.” Clement Alexandrinul

„Minciuna nu se deosebeşte de Adevăr prin simpla comparaţie, dar prin aplicarea Adevărului sileşti minciuna să o ia la fugă.” Clement Alexandrinul

„Adevărul nu are nevoie de vechime şi nici  minciuna nu e apărată de noutate. Falsul rămâne fals oricât l-ar înobila antichitatea.” Tertulian

„Trebuie avut grijă ca nu cumva credincioşi să-l admire şi să-l iubeascămai mult pe păstor decât Adevărul.” Grigore cel Mare

Pledoarie pentru cumpătare…

  • Sfătuieşte pe tineri să fie cumpătaţi. (Ap. Pavel Tit 2.6)
  • Nici frumuseţea, nici banul nu face pe om fericit ci numai înţelepciunea şi cumpătarea. Clement Alexandrinul
  • Prima lecţie pe care o dai copilui tău este să fie cumpătat, a doua va fi ceea ce vei dori. Benjamin Franklin
  • Să cultivăm cumpătarea chiar dacă ne-ar fi ruşine că ne mulţumim cu puţine lucruri. Seneca
  • Cumpătarea spune să nu te robeşti poftelor, să trăieşti cu puţin şi modest. Platon