Ghetsimani – teascul de untdelemn

Poate te întrebi ce legătură are aces Isus cu marii oamenii întemeietori de religii:

  • Buddtha – a trăit 80 de ani, moare într-o livadă înfloridtă în braţele celui mai iubit ucenic.
  • Mahomed – a trăit 63 de ani, moare când pregătea un nou atac armat în braţele soţiei.
  • Cofucius – a trăit 73 de ani, este înmormântat cu onoruri de către adepţii săi.
  • Moise moare la o vârstă înaintată, conform vechilor scrieri ale evreilor a fost înmormântat de însuş Dumnezeu.
  • Isus moare la 33 de ani, tânăr, dar El este singurul care a spus: „Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăş s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăş…” ioan 10.17-18

Acesta este bărbatul care a atârnat pe cruce, dar nu înainte de a trece prin Ghetsimani. Ce a însemnat Ghetsimani pentru Isus?

  1. Un loc al mâhnirii (Matei 26.37)
  2. Un loc al suferinţei interse (Matei 26.38)
  3. Un loc al singurătăţii (Matei 26.38)
  4. Un loc al întăririi (Matei 26.43)
  5. Un loc al trădării (Matei 26.46)

Isus stă din nou şi aşteaptă, este mâhnit, in suferinţă pentru tine şi pentru mine… ce facem cu El?