Semnificaţia întrupării Fiului lui Dumnezeu

Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl…Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos” (Ioan 1:14,16-17).

După ce ni L-a înfățișat pe Fiul lui Dumnezeu ca fiind ”cu Dumnezeu” și ca fiind Dumnezeu și fiind Agentul lui Dumnezeu în creație, Evanghelistul Ioan ne înfățișează Întruparea Fiului, dar o face în cuvinte extrem de condensate, care conțin în ele enorm de multă informație și semnificație. Ioan face referire la două evenimente cheie din Vechiul Testament: (1) momentul în care Dumnezeu Se descrie pe Sine Însuși în Exod 34: 6-7 și (2) momentul în care cortul întâlnirii a fost terminat și sfințit și când ”norul a acoperit cortul și slava Domnului a umplut cortul” (Exod 40: 34).

Cuvintele prin care Dumnezeu S-a descris pe Sine trebuie văzute și înțelese după originalul ebraic și o traducere semnificativă este aceasta: Dumnezeu ”este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate generoasă și adevărat (credincios cuvântului dat), care Își ține bunătatea generoasă până în mii de generații de oameni, poartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul…”

Cuvintele ebraice cheie în acest text sunt: hesed, a cărui traducere în românește nu poate fi cuprinsă într-un singur cuvânt și de aceea l-am tradus prin ”bunătate generoasă” (un alt cuvânt apropiat ar fi ”mărinimie”); emet, care înseamnă ”adevăr” și poartă în el sensul de ”cel ce își ține cuvântul dat”, sau ”este credincios cuvântului dat” și de aceea este tradus prin ”credincioșie”; al treilea cuvânt pe care trebuie să-l remarcăm este ”poartă”, în loc de ”iartă” și cuvântul ne duce la Isaia 53, unde ”Brațul Domnului”, adică Cel care este o extensie în afară a lui Dumnezeu, ”poartă” păcatele și astfel face posibilă iertarea lor.

Perechea ”hesed” și ”emet” se găsește de peste o sută de ori în Vechiul Testament și este tradusă de regulă prin ”bunătate și credincioșie” și Îi este atribuită lui Dumnezeu, dar îi este cerută și omului. De exemplu: ”Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale” (Proverbe 3:3).

Pe la anul 250 Î. Cr., s-a început traducerea Vechiului Testament în limba greacă (traducere numită ”Septuaginta”). Din nefericire, traducătorii au ales să traducă pe hesed, termenul extraordinar care exprima bunătatea generoasă și mărinimoasă a lui Dumnezeu, prin cuvântul  ”milă”, care este mult mai limitat din punct de vedere semantic. De exemplu, acolo unde Dumnezeu spune prin Osea ”Bunătate voiesc, nu jertfe” (Osea 6:6), Septuaginta traduce prin ”Milă voiesc, nu jertfe”. Evanghelistul Matei, care atunci când citează din Vechiul Testament citează din Septuaginta, scrie că Isus le-a zis fariseilor să se ducă și să învețe de la Osea ce înseamnă ”Milă voiesc, nu jertfe” (Matei 9:13 și 12:7), ceea ce este mult mai slab decât ”Bunătate voiesc, nu jertfe.”

Apostolul Pavel, care era adâncit în scrierile ebraice, a simțit că ”milă” nu este cuvântul cel mai potrivit pentru a-l reda pe hesed și de aceea el a ales să vorbească despre haris, care în limba greacă avea exact sensul de bunătate generoasă. În cartea mea Bunătate dau o mulțime de argumente în favoarea acestei afirmații.

Dar unul dintre cele mai puternice argumente că hesed se poate traduce cel mai bine în greacă prin haris ne este oferit de apostolul Ioan în textul nostru despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu (Ioan 1:14-17). Majoritatea comentatorilor scriu că Ioan are în gând perechea ebraică ”hesed” și ”emet” și că el o traduce în greacă prin haris kai aletheia, adică ”har și adevăr”.

Să ne uităm acum din nou la textul din Ioan 1:14-17. O traducere mai literală sună astfel: ”Și Cuvântul S-a făcut trup și Și-a instalat cortul (eskenosen) între noi… și noi am privit slava Lui”, o slavă exact ca a lui Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt o replică exactă a instalării cortului întâlnirii la Sinai și a coborârii slavei lui Dumnezeu peste acel cort. Dar Ioan adaugă că Fiul Întrupat al lui Dumnezeu era ”plin de haris și de aletheia”, care este modul lui de a traduce în greacă descrierea pe care Și-a făcut-o Dumnezeu: ”plin de bunătate generoasă și de credincioșie” din Exod 34:6.

Exact așa cum Dumnezeu este ”plin de bunătate”, așa este și Fiul Întrupat ”plin de bunătate.” Iar Ioan adaugă: ”și noi am primit din plinătatea (bunătății) Lui bunătate peste bunătate” (v. 17).

Când înțelegem că haris înseamnă bunătate generoasă, întreg Noul testament capătă o bogăție extraordinară.

Iată cheia acestei înțelegeri: haris, adică harul nu trebuie tradus prin ”darul”, așa cum fac mulți interpreți protestanți. De fapt însuși Pavel nu ne dă voie să înțelegem cuvântul în felul acesta, deoarece el face distincție clară între har și dar, când scrie despre ”harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta”, care este ”darul îndreptățirii” (Romani 5:15 și 17). Ceea ce scrie Pavel trebuie tradus românește și iată traducerea: ”bunătatea lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut bunătatea aceasta.” Trebuie să facem distincție clară între bunătatea generoasă (sau darnică!) a lui Dumnezeu și darul pe care ni-l face această bunătate.

De ce este atât de importantă această distincție? Iată de ce. Fiindcă dacă nu o facem, mutăm toată atenția numai pe faptul că mântuirea este un dar. Și dacă este un dar, mulțumim frumos pentru darul acesta și nu mai simțim nici o altă obligație. Dar, apostolul Pavel încă de la începutul epistolei către Romani ne atrage atenția că ”bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință” (Romni 2:4) adică la transformare prin care, primind în noi această bunătate, devenim buni cu bunătatea lui Dumnezeu (pentru această expresie, vezi 1 Samuel 20:14 și 2 Samuel 9:3).

Cu acestea ne întoarcem la însemnătatea Întrupării Fiului lui Dumnezeu, așa cum ne-o arată Ioan. Fiul lui Dumnezeu este Întruparea bunătății lui Dumnezeu: Lucrul acesta este afirmat foarte similar și de Pavel care, vorbind de Întruparea Domnului Isus o exprimă în aceste cuvinte: ”când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit…” (Tit 3:4-5).

Ioan adaugă ceva care ne arată care este semnificația Întrupării pentru noi: ”și noi am primit din plinătatea bunătății lui și bunătate peste bunătate” (v.17, tradus și puțin parafrazat). La nașterea Domnului Isus, în iesle, trebuie să vedem înainte de toate manifestarea bunătății lui Dumnezeu. Dar această manifestare nu ne ajută cu nimic dacă nu ne lăsăm transformați de ea. Bunătatea lui Dumnezeu vrea să ne facă și pe noi buni, cum El este bun (Luca 6:35-36).

Cât de mult înseamnă pentru tine Întruparea Fiului lui Dumnezeu? Iată și răspunsul: Atâta înseamnă cât efect produce ea în tine; câtă bunătate produce în tine! Dacă nu te face om bun, Întruparea Fiului lui Dumnezeu este pentru tine în zadar.

Poetul român a captat magistral semnificația Crăciunului:

Și-acum te las, fii sănătos

Și vesel de Crăciun,

Dar nu uita, când ești voios,

Române, să fii bun!

Pastor Dr. IOSIF ŢON

Istoria bradului de Crăciun

Bradul de Crăciun este, fără îndoială, un simbol al sărbătorilor de iarnă. Tuturor ne place să îl împodobim cu beteală, globuri de toate culorile, lumânări şi beculeţe. Dar de unde am moştenit noi acest obicei?
La început a fost stejarul. Tradiţia bradului de Crăciun a fost instaurată pentru prima dată în Germania cu aproape 1000 de ani în urmă când, Sf. Boniface, care a convertit germanii la creştinism, a trecut pe lângă un grup de păgâni care venerau un stejar. De supărare acesta a tăiat stejarul şi, spre marea lui surprindere în locul stejarului s-a înălţat un brăduţ. Sf. Boniface a luat micul pom că semn al credinţei în Dumnezeu. Dar, abia în secolul XII creştinii practicanţi au început să decoreze brazii în perioadă crăciunului.
Luminile, stelele de pe cer. La începutul secolului al XVI-lea, Martin Luther a decorat bradul cu lumânări, pentru a le sugera copiilor săi sclipirea stelelor de pe cer. La mijlocul secolului al XVI-lea, apar în Germania primele târguri specializate în vânzarea de cadouri, de obicei mâncare sau obiecte de folosinţă practică. Figurile modelate de brutari din pâine, care apoi erau agăţate în brad că ornamente, aveau mare trecere.

Beteala a fost inventata in Germania pe la 1610. In acea vreme nu era numai argintie, era chiar din argint! Au fost inventate masini pentru obtinerea unor folii subtiri. Argintul era durabil insa oxida repede, astfel ca au fost incercate diverse aliaje de plumb si cositor, dar produsul era atat de greu, incat se rupea sub propria greutate. Astfel incat argintul a fost folosit pana la mijlocul secolului al XX-lea.

 

Informaţii din India…

Inima nu mă mustră pentru nici una din zilele mele. Iov 27:6(b)

Anul 2009 a trecut aşa de repede; nu ştiu dacă ni se pare doar nouă sau poate simţiţi şi voi lucrul acesta. Pentru fiecare dintre noi, din anul trecut a rămas doar amintiri plăcute şi succese, sau poate amintiri dureroase şi regrete. Recent am citit un motto care mi-a plăcut: “Nu conteza câţi ani o să aibă viaţa ta, ci contează câtă viaţă pui în ani tăi.” Cu toţi am observat că fiecare zi trăită mai aproape de Dumnezeu şi pentru Dumnezeu, ne-a adus bucurie şi lasă în urmă amintiri frumoase; dimpotrivă, fiecare zi trăită departe de Dumnezeu şi doar pentrut noi, a lăsat în urmă un gol în viaţă, neîmplinire şi regrete.

Dumnezeu să vă ajute şi pe voi şi pe noi să punem viaţă, sfinţenie, dragoste şi dăruire mai mult în anul 2010, aşa încât să nu ne mustre inima pentru nici una din zile trăite.

Mulţumiri

Nu putem decât să-i mulţumim lui Dumnezeu că a fost alături de noi şi în anul 2009 şi ne-a dat har în slăbiciunile noastre, dar vrem să vă mulţumim şi vouă care aţi lucrat împreună cu noi pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu aici în India. Chiar dacă sunteţi departe, totuşi rugăciunile, dragostea şi dăruirea voastră au făcut posibilă această lucrare în India. Dumnezeu să vă răsplătească fiecaruia.

Întâlnirea pastorilor şi liderilor

Odată pe lună are loc o întâlnire a pastorilor şi liderilor creştini din această zonă, iar pe rând fiecare Biserică sau organizaţie găzduieşte această întâlnire. În luna Decembrie a fost rândul nostru să găzduim această întâlnire. A fost un timp de părtăşie în care ne-am încurajat şi rugat unii pentru alţii.

Programul de Crăciun din Şcoală

Crăciunul este o ocazie foarte bună de a împărtăşi Vestea Bună cu oamenii din casta mijlocie şi superioară, cu care este destul de greu să o faci în timpul anului. Cu această ocazie am organizat în Şcoală un program special, unde prin cântece, scenete şi predică, familile elevilor au auzit despre dragostea lui Dumnezeu faţă de ei. A fost un program foarte frumos în care ne-am bucurat cu toţii de talentul cu care au fost înzestraţi aceşti copii. Mulţi părinţi au venit la sfârşitul programului şi ne-au spus că au fost impresionaţi de program.

Programul de Crăciun din Biserică

În Biserică am avut un program cu copiii de la cele 3 clase de alfabetizare. Ca de obicei Biserica a fost plină. Copiii au cântat şi au avut 2 scenete. Mesajul a fost despre magi, din Matei 2:1-12, de unde le-am arătat că oamenii înţelepţi îl caută, se închină şi Îi aduc daruri lui Isus.

Decembrie este numită şi luna cadourilor, şi pentru că ştiam că nimeni nu va refuza un cadou, ne-am gândit că ar fi frumos să fie distribuite câteva cadouri şi la casele celor bogaţi. În fiecare cadou erau două broşuri şi un CD foarte bun cu un film care începe cu creaţia şi căderea omului în păcat şi decăderea lui morală, iar apoi arată secvenţe din viaţa şi activitatea Domnului Isus, ca soluţia lui Dumnezeu la nevoia oamenilor, iar sfârşitul este despre judecata finală şi despre rai şi iad.

Cadouri pentru clasele de alfabetizare

Datorită dragostei şi dăruirii unei surori, copiii din cele 3 clase de alfabetizare dar şi copiii nostri săraci de la şcoală au primit câte un cadou. Fiecare cadou a avut: o căciulă, un fular, o cicolată mare, o cutie micuţă de drajeuri cu un joc ataşat şi un pachet de bomboane.

Copiii s-au bucurat foarte mult şi aşa cum vedeţi şi în poză i-au mulţumit lui Dumnezeu pentru aceste cadouri.

Motive de rugăciune:

  • rugaţi-vă pentru toţi oamenii care au auzit Evanghelia, Dumnezeu să îi ajute să fie înţelepţi ca şi magii, adică să-L caute, să I se închine şi să-şi de-a viaţa lor Domnului Isus.
  • rugaţi-vă pentru toţi oamenii care au primi CD-ul şi au vizionat acel film, Dumnezeu să lucreze la inimile lor.
  • rugaţi-vă pentru creşterea Bisericii, atât spiritual cât şi numeric, ne-am dori anul acesta un botez cu mai multe persoane.
  • rugaţi-vă pentru pămâtul pentru şcoală, încă nu am reuşit să concretizăm nimic până acum, dar cel puţin mulţumim Domnlui că proprietarul ne-a mai lăsat anul acesta în actuala clădire.

Împreună cu voi în slujba lui Dumnezeu

Fam. Peter