Darurile Duhului Sfânt (19)

continuare de aici

În categoria darurilor de putere am vorbit până acum despre darul credinţei şi darurile vindecărilor, iar astăzi aş vrea să privim puţin şi să vorbim despre darul minunilor.

Darul minunilor

Acest dar este manifestarea puterii supranaturale a lui Dumnezeu print-un credincio ca să autentifice propovăduirea Cuvântului. Potrivit cu Marcu 16.17, nu credincioşii însoţesc minunile, ci minunile sunt acelea care însoţesc Cuvântul Domnului.

Minunile făcute prin puterea Duhului Sfânt vor avea ca scop primordial confirmarea proclamării Evangheliei, şi nu reclama persoanei.

Prin darul minunilor înţelegem acel dar al puterii, prin care Dumnezeu suspendă, temporar sau ocoleşte anumite legi ale naturii, pentru săvărşirea unor lucrări şi fapte neobişnuite, numite miracole sau minuni.

Dumnezeu poate săvârşi minuni interioare în viaţa credincioşilor: naşterea din nou şi botezul cu Duhul Sfânt (Ioan 3; fapte 2).

Prin darul minunilor Dumnezeu a intervenit:

 • prin mâna lui Moise pentru eliberarea poporului israelit (Exod 7-11);
 • în judecata lui Core, Datan şi Abiram (Numeri 16.31-33);
 • prin gura măgăriţei pentru a corecta un profet lacom (Numeri 22);
 • înmulţind uleiul din vasul văduvei (2Împăraţi 4.2);
 • aducând foc din cer peste jertfa lui Ilie (1Împăraţi 18);
 • prin mâna lui Petru înviind pe Dorca (Fapte 9.36-43);
 • prin mâna lui Pavel înviind pe Eutih, protejându-l de efectele muşcăturii năpârcii (Fapte 20.7-12 şi 28.5-6);

În viaţa Domnului Isus distingem trei feluri de minuni:

1. Minuni asupra naturii

 • potolirea furtunii (Matei 8.23-27);
 • transformarea apei în vin (Ioan 2.7-11);
 • înmulţirea pâinilor (Ioan 6.9-11);
 • pescuirea minunată (Luca 5.5-9);
 • blestemarea smochinului (Matei 21.18-22);

2. Minuni asupra oamenilor

 • vindecările
 • nvierile din morţi

3. Minuni asupra Lui Însuş

 • schimbarea la faţă
 • învierea din morţi
 • înălţarea la cer

Prin mâna apostolilor Dumnzeu a făcut multe semne şi minuni. Ucenicii au lucrat în colaborare cu Duhul Sfânt, de aceea Dumnezeu „întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa” (Evrei 2.4).