Puterea învierii Lui!

„Si sa-L cunosc pe El si puterea invierii Lui, si partasia suferintelor Lui, si sa ma fac asemenea cu moartea Lui; ca sa ajung cu orice chip, daca voi putea, la invierea din morti.” Filipeni 3.10-11 

1. Putere militară Efeseni 1.19-23

 • putere nemărginită v.19
 • putere de neimaginat v.21
 • putere absolută

2. Putere motivatoare Romani 6.4-5

 • pentru o viaţă nouă v.4f
 • pentru o înviere superioară v.5

3. Putere magnetică Coloseni 3.1-2

 • gândeşti la cer
 • mergem spre cer

4. Putere glorificatoare Filipeni 1.20

 • trăiesc pentru El
 • sufăr pentru El
 • lucrez pentru El
 • mor pentru El fac totul pentru El

Rugăciunea unui tânăr de 19 ani

„Doamne ascultă-mi glasul” Ps. 5.3

„Dumnezeul meu, tatăl meu şi Mântuitorul meu, pentru ai binevoit să mă păstrezi în harul Tău tot timpul nopţii şi până în ziua în care acum începe, fă ca s-o folosesc în întregime în slujba Ta, să nu gândesc să nu spun şi să nu fac nimic care să nu fie pentru plăcerea şi ascultarea de sfânta Ta voinţă, astfel ca toate faptele mele să aibă în vedere slava Numelui Tău şi mântuirea fraţilor mei. Şi aşa cum pentru viaţa aceasta terestră, Tu faci să lumineze soarele Tău în această lume, veghează ca să luminezi şi înţelepciunea mea, ca prin puterea Duhului Sfânt să fiu îndrumat după voia Ta cea dreaptă.

Astfel Dumnezeul meu, de orice lucrare m-aş apuca, scopul Tău să fie întotdeauna să Te servesc şi să te onorez, aştept tot ce poate fi bun pentru mine doar prin binecuvântarea Ta şi nefăcând nimic care să nu-Ţi fie plăcut.

Fă aşa Doamne, ca, în timp ce lucrez pentru trupul meu şi pentru viaţa aceasta, să-mi înalţ sufletul mai sus, până la acea viaţă cerească binecuvântată, pe care Tu ai rezervat-o copiilor Tăi.

Să-ţi placă Ţie să fi ocrotitorul sufletului meu, ca şi al trupului meu, ca Tu să mă întăreşti împotriva tuturor ispitelor celui rău şi să mă scapi din toate pericolele care mă ameninţă neîncetat.

Şi pentru că eu îţi cer, o Domane, să mă conduci şi să mă dirijezi nu numai azi, ci până la sfârşitul vieţii mele, veghează de asemenea, să prindă viaţă în mine darurile harului Tău şi să cresc din zi în zi ca să ajung la plinătatea părtăşiei cu Fiul Tău, Isus Hristos, care este adevărata lumină a sufletelor noastre. Amin!”

Această rugăciune a fost găsită în jurnalul personal al unui tânăr care a fost chemat la Domnul din Alsacia pe 8 februarie 1945, în timpul războiului,pe câmpul de luptă.