S-a terminat!

Un tânăr s-a dus la un evanghelist la sfârşitul seviciului şi a întrebat: „Ce pot să fac ca să fiu mântuit?”

„Ai venit prea târziu”, a răspuns evanghelistul.

„Prea târziu pentru a fi mântuit?” a exclamat băiatul.

„O, nu!” spuse evanghelistul, „prea târziu pentru a mai face ceva”. Isus a făcut totul cu două mii de anu în urmă la Calvar!”

Şi Isus a făcut totul. El a rostit mai multe cuvinte în timp ce atârna pe cruce, dar una din rostirile lui au fost: „S-a sfârşit”, ceea ce înseamnă că nimic nu mai poate fi adăugat la această lucrare şi nimic nu mai poate fi luat. Este complect totul. Moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Hristos a terminat planul mântuirii. Tot ce trebuie să facem este să ne încredem în El.