Binecuvântările lui Hristos în duminica Tomii.

Luca 20.24-29

Prin Toma devine încă o dată foarte clar cât de greu le-a fost ucenicilor să creadă în înviere. În cazul învierii lui Isus realitatea trebuie să biruie prejudecata.

Versetul 24 ne informează mai întâi ceva din trecut, nu era cu ei când a venit Isus. El a lipsit de la evenimentele din vers. 19-23, de ce ? Nu ştim!

„Am văzut pe Domnul!” – au spus ucenicii.

  1. Arătarea lui Isus în duminica Tomii, alungă dispreţul ucenicilor faţă de Toma v. 25
  2. Arătarea lui Isus în duminica Tomii, aduce pace ucenicilor v. 26
  3. Arătarea lui Isus în duminica Tomii permite o apropiere personală faţă de Hristosul cel înviat din morţi v.27
  4. Arătarea lui Isus în duminica Tomii dă ocazia de  mărturisire personală a credinţei v.28
  5. Arătarea lui Isus în dminica Tomii, fericeşte pe cei ce cred v.29

În 12 februarie 1915, ziarele au anunţat moartea lui Fanyy Crosby, avea 95 de ani când a murit. Imediat au început să sosească scrisori de condoleanţe, era aşezată într-un sicriu acoperit cu flori iar corul intona frumosul imn „Mântuit prin graţie”. Pastorul care a oficiat înmormântarea s-a referit la primirea regească pe care a avut-o această regină a cântecului, atunci când a intrat în gloria cerească. Printre cele peste 6000 de imnuri scrise de Fanyy Crosby, multe vorbesc despre înviere. Unul dintre cele mai frumoase poeme ale ei „O ce simţire!” a schimbat multe vieţi, la refren spune: În veci cânta-voi că-s fericit, / Acum prin Isus sunt mântuit. / În veci aceasta voi cânta eu, / Laud pe Isus că e al meu.

Doar învierea lui Isus ne poate da această bucurie care vine din siguranţa vieţii veşnice.