Economia din perspectiva lui Dumnezeu (2)

„Nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine” Matei 6.34

Nu am mai experimentat niciodată vremuri ca cele prezente decât dacă ai trăit în timpul Marii Depresii: eşecuri bancare, pierderea caselor, şomaj, etc. Poţi citi teama pe chipul oamenilor şi o poţi simţi în vorbele lor chiar dacă guvernul vine şi ne spune că am ieşit din recesiune. Deci înspre ce să ne întoarcem? Înspre politicieni, economişti sau spre propriile noastre resurse? Nici o agenţie omenească nu este capabilă să ofere răspunsuri. Aşadar: cunoaşte-ţi resursa proprie! Biblia vorbeşte de cutremurarea împărăţiilor omeneşti şi a entităţilor materiale: „ca să rămână lucrurile care nu se clatină” (Evrei 12:27). Dar în timp ce birocraţiile, companiile şi băncile au fost zguduite până în temelii, Regele nostru şi Împărăţia Lui rămân tari ca piatra. Biblia spune: „Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8). Să remarcăm cuvin­tele „tot şi orice” din această promisiune CE ALTCEVA ŢI-AI MAI PUTEA DORI? Familia ta, sănătatea, viaţa spirituală, situaţia materială, prezentă şi viitoare este garantată conform împărăţiei de nezdruncinat a lui Dumnezeu! Economia omului nu este resursa ta. Este doar un instrument pe care Dumnezeu poate să-l folosească pentru a-ţi împlini nevoile ca cetăţean al împărăţiei Lui. Relaxează-te, şi cunoaşte-L pe Dumnezeu, resursa ta nesecată „se îngrijeşte de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos” (Filipeni 4:19).

 

NICIODATĂ!

  • Niciodată nu voi mai spune: „NU POT” pentru că apostolul Pavel a spus: „Pot totul prin Hristos care mă întăreşte” Filipeni 4.13
  • Niciodată nu mă voi mai plânge că NU AM CE-MI TREBUIE, căci îmi aduc aminte că Pavel a spus că Dumnezeul lui (şi de ce nu şi al meu?!) „îngrijeşte de toate trebuinţele noastre după bogăţia Sa…” Filipeni 4.19
  • Niciodată nu vreau SĂ MĂ MAI TEM, când Cuvântul său ne spune: „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere…” 1Timotei 1.7
  • Niciodată nu voi mai lăsa pe Satana să aibă supremaţie asupra vieţii mele, căci apostolul Ioan spune: „Cel ce este în voi este mai mare decât cel de este în lume” 1Ioan 4.4
  • Niciodată nu voi mai admite înfrângeri când Dumnezeu ne-a asigurat că „ne poartă totdeauna în carul Lui de biruinţă în Hristos” 2Corinteni2.14
  • Niciodată nu mă voi mai îngrijora când apostolul Petru ne învaţă să aruncăm „asupra Lui toate îngrijorările” 1Petru 5.7