DOMNUL MEU E VIU!

„Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui”Filipeni 3.10

„El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem în locurile cereşti, în Hristos Isus” Efeseni 2.6

SĂRBĂTORI FERICITE!  PAŞTE FERICIT!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Binecuvântările lui Hristos în duminica Tomii.

Luca 20.24-29

Prin Toma devine încă o dată foarte clar cât de greu le-a fost ucenicilor să creadă în înviere. În cazul învierii lui Isus realitatea trebuie să biruie prejudecata.

Versetul 24 ne informează mai întâi ceva din trecut, nu era cu ei când a venit Isus. El a lipsit de la evenimentele din vers. 19-23, de ce ? Nu ştim!

„Am văzut pe Domnul!” – au spus ucenicii.

  1. Arătarea lui Isus în duminica Tomii, alungă dispreţul ucenicilor faţă de Toma v. 25
  2. Arătarea lui Isus în duminica Tomii, aduce pace ucenicilor v. 26
  3. Arătarea lui Isus în duminica Tomii permite o apropiere personală faţă de Hristosul cel înviat din morţi v.27
  4. Arătarea lui Isus în duminica Tomii dă ocazia de  mărturisire personală a credinţei v.28
  5. Arătarea lui Isus în dminica Tomii, fericeşte pe cei ce cred v.29

În 12 februarie 1915, ziarele au anunţat moartea lui Fanyy Crosby, avea 95 de ani când a murit. Imediat au început să sosească scrisori de condoleanţe, era aşezată într-un sicriu acoperit cu flori iar corul intona frumosul imn „Mântuit prin graţie”. Pastorul care a oficiat înmormântarea s-a referit la primirea regească pe care a avut-o această regină a cântecului, atunci când a intrat în gloria cerească. Printre cele peste 6000 de imnuri scrise de Fanyy Crosby, multe vorbesc despre înviere. Unul dintre cele mai frumoase poeme ale ei „O ce simţire!” a schimbat multe vieţi, la refren spune: În veci cânta-voi că-s fericit, / Acum prin Isus sunt mântuit. / În veci aceasta voi cânta eu, / Laud pe Isus că e al meu.

Doar învierea lui Isus ne poate da această bucurie care vine din siguranţa vieţii veşnice.

Căutarea după Hristos…

Există o întebare pe care o punem sau ne-o pun alţii nouă: „Ce faci de sărbători?”… ce ne-am propus pentru ziua învierii lui Hristos.  Unii doresc să se odihnească, alţii să-şi viziteze rudele sau prietenii, iar alţii gândesc: „ar fi cazul să mai mergem şi la biserică pentru că nu am fost de la Crăciun.

Doresc să pun această întrebare nu cu intenţia de a primi un răspuns, ci mai de grabă că aceastăzi nu trebuie irosotă, ci ea poate fi folosită pentru fericirea altora sau a noastră, sau poate unoră să le pună pe inimă aceaşi dorinţă remarcabilă pe care a avut-o Maria în acea remarcabilă primă zi a săptămânii, în zorii zilei dis-de-dimineaţă şi anume „Căutarea lui Hristos!”

1. Căutarea după Hristos a fost prioritară

  • Oare îşi poate imagina cineva că Maria cu celelalte femei nu aveau ceva mai bun de făcut în zorii acelei zile? Oare zbuciumul sufletesc, jalea nu le-au cuprins vîzându-L pe Domnul lor murind în chinuri? Toate acestea le puteau doborâ de tot, astfel să dorească mai degrabă a se odihni? Dar ce rost au toate pentru Maria dacă nu şti-a ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos. nici un lucru nuare valoare atâta timp cât nu-L ai pe Isus.

2. Căutarea după Hristos este costisitoare

  • Nu mă refer la faptul că pentru a-L găsi pe Hristos trebuie să plătim ceva în valori convenţionale, dar există totuş un preţ al căutării. femeile şi-au făcut gânduri…cine ne va da piatra, …vor fi străjerii, …ele au fost gata să plătească preţul.

3. Căutarea după Hristos este insistentă

  • Maria îl caută dar nu-L găseşte imediat. Petru şi Ioan Îl caută şi nici ei nu-L găsesc. DE CE? L-au căutat într-un loc greşit (mormântul), unora logica şi necunoaşterea temeinică a Cuvântului lui Dumnzeu ne poate duce pe un drum greşit. Mormântul spune clar – NU ESTE AICI! Îngerul – A ÎNVIAT! Hristos – BUCURAŢI-VĂ! – cea mai fericită concluzie.

4. Căutarea după Hristos este răsplătită

  • Femeile au văzut lucruri extraordinare. Ce este mai important pentru căutătorii de astăzi decât faptul că l-au găsit pe Isus care le spune: „BUCURAŢI-VĂ!” Când cel înviat din morţi îţi spune să te bucuri aceasta înseamnă o adevărată răsplată a căutării prioritare, costisitoare şi insistente.

Ce faci de sărbători? Cum le petrecei? Vom cădea ca Maria la picioarele Domnului Hristos?

Dumnezeu ne promite cerul, legat de o ascultare pe acest pământ de Domnul Hristos!